Czym różni się firmowa karta płatnicza od karty prywatnej?

10355

Wywiad z Jakubem Kiwiorem, szefem polskiej dywizji VISA EUROPE na temat korzystania z kart płatniczych

Czym różni się firmowa karta płatnicza od karty prywatnej? Kartę firmową może otrzymać jedynie przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą lub osoby przez niego upoważnione. Na kartach służbowych może znaleźć się na awersie karty napis Visa Business, a poniżej imienia i nazwiska użytkownika pojawić się może również nazwa firmy. Każda płatność debetową kartą Visa Business obciąża bezpośrednio firmowy rachunek bieżący. W przypadku kredytowych kart Visa Business płatności są realizowane w ramach limitu kredytowego przyznanego firmie przez bank. Osoby zarządzające finansami firmy mogą, za pomocą bankowości internetowej, w wygodny sposób kontrolować wydatki realizowane przez pracowników kartami służbowymi.

Jakie są zalety korzystania z kart firmowych? Jak dotąd wydano w Polsce około 900 tys. służbowych kart Visa. Debetowe karty Visa Business dają przedsiębiorcom większą kontrolę nad finansami. Każda bowiem płatność obciąża bezpośrednio firmowy rachunek bieżący. Po zalogowaniu się do bankowości elektronicznej można zatem uzyskać czytelny wykaz wszystkich transakcji dokonanych kartą i zorientować się, jak wpłynęły one na saldo rachunku.

A co to jest wirtualna karta kredytowa? Czym różni się od zwykłej? Wirtualna karta płatnicza (najczęściej jest to karta przedpłacona, a nie kredytowa) jest takim instrumentem płatniczym oferowanym przez banki, który nie ma postaci fizycznej. Służy głównie do wnoszenia opłat przez Internet oraz zdalnie, np. przez telefon. Wszystkie dane, niezbędne do dokonywania płatności kartą wirtualną (16-cyfrowy numer karty, datę ważności, kod CVV2) są przekazywane użytkownikowi w postaci wydruku lub wiadomości e-mail. Do karty wirtualnej jest przypisany numer rachunku bankowego, który należy zasilić, by móc dokonywać płatności. Ze względu na brak postaci plastikowej z karty wirtualnej nie można korzystać w sklepie, w terminalu POS, ani pobierać gotówki z bankomatu z jej pomocą.

Czy zatem warto ją mieć? Karty wirtualne mogą być uzupełnieniem kart plastikowych. Można je używać tam, gdzie nie chcemy lub nie możemy wykorzystać własnej karty podczas płatności internetowych. Wirtualne karty na okaziciela mogą być zakupione i przekazane np. jako prezent dowolnej osobie, która ukończyła 13 lat. Warto jednak podkreślić, że naprawdę nie ma powodów do obaw o skutki korzystania ze zwykłej karty do zakupów w Internecie.

Czy wirtualna karta daje większą swobodę przy realizowaniu transakcji w Internecie? Internetowe opłaty przy jej pomocy niczym się nie różnią od tych realizowanych przy użyciu kart plastikowych. Jedynym ograniczeniem może być wysokość środków zapisanych na karcie lub limit płatności (dzienny czy miesięczny), o ile takie limity ustanowił wydawca karty.

Na czym polega kartowa transakcja typu MOTO? MOTO to skrót od angielskich terminów Mail Order / Telephone Order. Oznacza transakcję, w której użytkownik karty nie przedstawia jej fizycznie w momencie dokonywania płatności. Chodzi tu o płatności dokonywane w czasie rozmowy telefonicznej, drogą pocztową czy faksem. Transakcje typu MOTO to część szerszej kategorii transakcji noszących nazwę CNP (Card Not Present), która obejmuje płatności w Internecie oraz zlecenia stałe, np. spłata kredytu.

Co oznacza autoryzacja karty? Czym w praktyce różni się od jej obciążenia? Autoryzacja jest czasową blokadą kwoty transakcji na rachunku karty. Podczas płacenia kartą do banku – wydawcy wysyłane jest zapytanie o to, czy na powiązanym z nią rachunku znajdują się środki wystarczające na dokonanie płatności. Jeśli bank potwierdzi, wówczas następuje blokada środków. W momencie, gdy sprzedawca rozlicza transakcje (najczęściej w ciągu 1–3 dni roboczych), następuje fizyczne przelanie środków na rzecz sprzedawcy, co jest widoczne na wyciągu jako obciążenie rachunku powiązanego z kartą.

Czym różni się tzw. pre–autoryzacja od autoryzacji karty? Jak odróżnić jedną opcję od drugiej? Preautoryzacja to szczególny rodzaj blokady kwoty transakcji na rachunku karty. Stosowana jest przy płatnościach, w których sprzedawca nie może dokładnie określić ostatecznej kwoty płatności z powodu możliwych kosztów dodatkowych, np. podczas pobytu hotelowego czy wynajmu samochodu. Blokada ta jest zdejmowana po rozpoznaniu całkowitych kosztów, a rachunek karty obciążany jest wtedy rzeczywistą kwotą transakcji. Na otrzymanym potwierdzeniu płatności właściciel karty może odczytać wysokość kwoty, na jaką została dokonana preautoryzacja. W większości przypadków klient jest uprzedzany, że na jego karcie zostanie założona preautoryzacja na określoną kwotę.

Czy unikając podawania trzycyfrowych kodów autoryzacyjnych CVV2/CVC, które znajdują się na odwrocie kart w polu przeznaczonym na podpis możemy czuć się bezpieczniej? Kod bezpieczeństwa kart Visa (CVV2), zwany również kodem weryfikacyjnym, jest wymagany jedynie podczas płatności zdalnych, czyli głównie w sklepach internetowych. Kod ten służy weryfikacji, że opłatę wnosi uprawniony użytkownik. Bez podania tego kodu w odpowiednim formularzu sklepu internetowego nie będziemy mogli dokonać płatności. Podczas zakupów w placówkach handlowo – usługowych nie ma potrzeby stosowania kodu CVV2.

Czy te kody są niezbędne w procesie ściągania różnych opłat za pomocą karty? Tak; podanie kodu bezpieczeństwa karty Visa (CVV2) jest metodą potwierdzenia, że użytkownik zgadza się na obciążenie karty w transakcji zdalnej, czyli przeprowadzonej przez Internet, a czasem również przy płatnościach przez telefon (IVR).

Przedsiębiorcy MŚP o kartach służbowych

50 proc. – karty służbowe są łatwe w użyciu

50 proc. – karty pomagają oddzielać wydatki firmowe od prywatnych

47 proc. – karty to bezpieczny sposób płacenia

46 proc. – karty to nowoczesny sposób prowadzenia biznesu

Źródło: VISA Europe, marzec 2013 r.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wpisz komentarz
Wpisz imię