Gdzie szukać pieniędzy na rozwój firmy?

3138

Szacuje się, że niemal połowa z 82,5 mld euro, które trafi do Polski z funduszy polityki spójności w ramach nowej perspektywy finansowej, zostanie przeznaczona na rozwój przedsiębiorczości.

To największe tego typu wsparcie dla obecnych i przyszłych właścicieli małych i średnich firm. Jak z niego skorzystać?

Kilka miesięcy temu wiceminister gospodarki Ilona Antoniszyn-Klik zapowiedziała, że dzięki nowej transzy unijnej pomocy na wsparcie przedsiębiorczości w latach 2014-2020 wydamy około 36,4 mld euro. Na tak duży poziom dofinansowania polscy przedsiębiorcy jeszcze nigdy nie mogli liczyć. I niemal na pewno w ciągu najbliższych kilkunastu lat liczyć nie będą mogli. Po 2020 roku unijne fundusze stopniowo będą dla Polski wygasać i kolejna pula pieniędzy przeznaczonych dla nas niemal na pewno będzie mniejsza. A to oznacza, że nastał właśnie najlepszy i zarazem ostatni moment na zakładanie firm z wykorzystaniem wspólnotowej pomocy.

Zadaniem nowego rozdania unijnych funduszy jest przede wszystkim wsparcie badań i innowacji oraz podniesienie konkurencyjności rodzimych przedsiębiorstw – na te cele zostanie przeznaczonych około 16 mld euro. Sam charakter finansowego wsparcia firm ulegnie jednak zmianie względem minionej perspektywy finansowej (na lata 2007-2013). Na znaczeniu zyskają instrumenty zwrotne (m.in. pożyczki i poręczenia dla firm), które mają być wsparciem dla organizacji w prostych inwestycjach obarczonych stosunkowo niedużym ryzykiem. Przedsiębiorstwa zyskają łatwiejszy dostęp do udzielanych na preferencyjnych warunkach kredytów – niskooprocentowanych, a w niektórych przypadkach nawet nieoprocentowanych. W obszarach, w których ryzyko niepowodzenia jest większe, w dalszym ciągu główną formą wsparcia będą dotacje.

Na unijne wsparcie mogą liczyć autorzy projektów z polskim rodowodem, mający plan i realne szanse wprowadzenia swoich przedsięwzięć na rynek. Osoby, które spełniają re kryteria, powinni szukać pomocy w trzech programach operacyjnych – Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, Program Operacyjny Polska Wschodnia oraz w Regionalnych Programach Operacyjnych.

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój

Podstawowymi założeniami programu jest wspieranie prac badawczo-rozwojowych prowadzonych przez przedsiębiorstwa (przeznaczone na to zostanie 40 proc. środków z tego źródła), innowacji w firmach (28 proc.) oraz zwiększenie potencjału naukowo-badawczego organizacji (16 proc.). Głównymi odbiorcami środków są zatem firmy, zwłaszcza te z sektora MŚP, ale również jednostki naukowe, instytucje otoczenia biznesu oraz konsorcja przedsiębiorstw. Szacunkowa alokacja POIR wynosi ponad 10 mld euro.

Program Operacyjny Polska Wschodnia

PO Polska Wschodnia to dodatkowa forma wsparcia dla przedsiębiorców z województw: lubelskiego, podlaskiego, podkarpackiego, świętokrzyskiego oraz warmińsko-mazurskiego. Ponad 2,1 mld euro wsparcia przewidzianego w programie ma zostać przeznaczone na wsparcie innowacyjności, badań i rozwoju oraz konkurencyjności przedsiębiorstw wyłącznie z makroregionu Polski Wschodniej.

Regionalne Programy Operacyjne

RPO będą w latach 2014-2020 realizować działania mające na celu zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstw – przede wszystkim za pomocą inwestycji oraz rozwoju kadr i kompetencji. Ich rolą jest również rozwijanie nowatorskich rozwiązań w biznesie za pośrednictwem wspierania inteligentnych regionalnych specjalizacji. Na RPO składa się 15 programów dedykowanych poszczególnym polskim województwom oraz program dedykowany województwu mazowieckiemu. Łączne wsparcie dla priorytetów inwestycyjnych w ramach RPO ma wynieść ok. 8,5 mld euro.

1 KOMENTARZ

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wpisz komentarz
Wpisz imię