Anioł biznesu jest kobietą

1954

Jesteś kobietą i prowadzisz firmę nie dłużej niż trzy lata, a może jesteś menedżerką nowego przedsiębiorstwa lub Twoja firma kieruje ofertę głównie do kobiet?

Jeżeli na którekolwiek z tych pytań możesz odpowiedzieć twierdząco, to być może właśnie do Ciebie skierowany jest program Cross European Union Women Business Angels.

Celem programu, współfinansowanego przez Unię Europejską poprzez program Horyzont 2020, jest zwiększenie skali działania innowacyjnych otwartych na nowe wyzwania firm zakładanych przez kobiety lub przez nie zarządzanych oraz kobiet sukcesu. Tych, które już zawojowały świat biznesu, a teraz gotowe byłyby dzielić się swoją wiedzą, doświadczeniem, kontaktami, a także angażować się finansowo w obiecujące przedsięwzięcia. Chodzi więc o efektywne powiązanie nowo tworzonych lub młodych firm z kobiecymi (choć nie tylko) aniołami biznesu oraz funduszami typu venture capital.

Anioł biznesu

Anioł biznesu: Od pań dla pań

Powołując się na zapisy programu, można powiedzieć, że jego celami szczegółowymi są:

– zwiększenie liczby WBA (Women Business Angels) w Europie, w szczególności w krajach o niskim wskaźniku uczestnictwa, dzięki lepszemu zrozumieniu czynników sukcesu i wyzwań stojących przed kobietami, które mają stać się WBA,

– zwiększenie różnorodności WBA i liczby sektorów korzystających z inwestycji WBA,

– zwiększenie liczby kobiecych projektów gotowych do inwestycji,

– efektywne dopasowanie WBA i przedsiębiorczyń, również poprzez inwestycje transgraniczne,

– tworzenie sieci, budowanie społeczności i wykorzystywanie do promowania przyjaznego i zrównoważonego środowiska dla sieci/stowarzyszeń/klubów WBA.

Obecnie Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości prowadzi pierwszy nabór wniosków dla strart-upów, które chciałyby zaprezentować swój potencjał przed grupą niezależnych ekspertów oraz potencjalnych inwestorów. Zaproszenie do składania aplikacji jest skierowane do firm, które spełniają następujące warunki:

– start-upy muszą być we wczesnej fazie projektu (okres działania 0-3 lata),

– muszą mieć jasną ideę projektu i cel, który jest innowacyjny i skalowalny,

– zgłaszający muszą być jedynym autorem pomysłu start-upu, posiadać całość praw autorskich do start-upu, w tym prawa autorskie w zakresie własności, a także zagwarantować, że wdrażanie idei projektu nie będzie naruszać praw autorskich jakichkolwiek osób trzecich.

Ponadto konieczne jest spełnienie co najmniej jednego z poniższych trzech warunków, decydujących o obecności „pierwiastka żeńskiego” w całym przedsięwzięciu:

– założyciel start-upu jest kobietą,

– menadżer start-upu jest kobietą,

– kobiety są docelowymi konsumentami produktów lub usług oferowanych przez przedsiębiorstwo.

Mocne strony i zagrożenia

Formularz zgłoszeniowy można pobrać ze strony Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (www.parp.gov.pl/crosseuwba). Należy go wypełnić, podając – oprócz typowych danych identyfikacyjnych – krótki opis firmy przedstawiający ogólny cel i wizję rozwoju, opis oferowanych produktów lub usług z uzasadnieniem istnienia zapotrzebowania rynkowego na nie, analizę rynku i strategię (rynki docelowe, główni klienci i konkurenci, źródło uzyskiwanych przychodów).

Do tego należy pokazać, co sprawia, że dany produkt (usługa) jest lub będzie lepszy od oferowanego przez konkurentów. Można także wskazać na niszę, w której będzie działać firma, a której odkrycie decyduje właśnie o innowacyjności. Wreszcie wzór wniosku pozwala na umieszczenie opisu struktury własności i sposobu zarządzania, a także krótkiej historii firmy (jeżeli dotyczy, czyli prezentujemy firmę już istniejącą na rynku).

Następnie aplikujący powinni ocenić ryzyko, zagrożenia, a także mocne strony i szanse stojące przed firmą, do czego można wykorzystać analizę SWOT. Jest także miejsce na odniesienie się do planowanego budżetu projektu (rozwoju firmy, jej produktów), a także przedstawienie tego, w jaki sposób przedsiębiorca radzi sobie lub zamierza sobie poradzić z kwestią ochrony własności intelektualnej.

Prawidłowo wypełnione aplikacje należy przesłać drogą mailową najpóźniej do 5 listopada 2017r. na ten adres. Autorzy najlepiej ocenionych wniosków dostaną szansę zaprezentowania swojego przedsiębiorstwa przed grupą ekspertów i inwestorów.

1 KOMENTARZ

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wpisz komentarz
Wpisz imię