Dotacje unijne: coraz więcej konkretów dla firm

1469

Kolejne instytucje ujawniają dokumenty, które przybliżają wiedzę o unijnym wsparciu i informują o tym, kiedy w praktyce firmy będą się o nie mogły ubiegać.

A to za sprawą harmonogramów konkursów, które mają być ogłaszane w tym roku.

Najbardziej szczegółowe informacje zawiera harmonogram naboru wniosków dla programu „Inteligentny Rozwój”. To z niego współfinansowane będą największe projekty badawcze, rozwojowe i wspierające wprowadzanie innowacji w życiu firmy. Dotacji będzie dużo, ale od razu trzeba zaznaczyć, że zarezerwowane one będą dla tych przedsiębiorców, którzy rzeczywiście stawiają na tworzenie nowoczesnych wyrobów, technologii lub znaczącą modernizację dotychczasowej działalności.

I rzeczywiście wyobraźnię może pobudzać kwota 1,6 miliarda zł, jaka została zarezerwowana wyłącznie dla małych i średnich firm. Do tego dojdzie 750 mln zł dla dużych przedsiębiorców. Jednak środki te będzie można wydawać wyłącznie na prowadzenie badań przemysłowych lub prac rozwojowych. Rozpoczęcie naboru wniosków na takie projekty ma ruszyć 4 maja. A konkurs zorganizuje Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Kto chciałby dowiedzieć się więcej, musi szukać informacji o tzw. działaniu 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa”, które jest częścią wspomnianego programu.

Z kolei Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości będzie przyznawać granty na wdrażanie wyników prac badawczo-rozwojowych, czyli przekuwanie ich wyników na realne produkty lub usługi. Na uruchomienie produkcji takich wyrobów instytucja ta przeznaczy pół miliarda złotych. To z tych pieniędzy firmy będą mogły kupować nowe maszyny, linie technologiczne, dobra niematerialne, jak patenty i know-how. A wszystko w celu unowocześnienia produkcji. W tym przypadku opisane wsparcie kryje się pod działaniem 3.2.1 „Badania na rynek”. Pierwszy konkurs ma zostać ogłoszony w lipcu.

W tym samym okresie PARP rozpocznie realizację działania 2.3.2 „Bony na innowacje dla MŚP”. Ponad 46 mln zł wsparcia ma zachęcić firmy z tego sektora do nawiązania współpracy z jednostkami naukowymi i badawczymi. I oczywiście znów wszystko w celu podniesienia konkurencyjności przedsiębiorstw, które dzięki takim zleceniom i wykonanym na ich podstawie usługom powinny dysponować nowym lub ulepszonym produktem (technologią).

To oczywiście tylko wybrane fragmenty programu „IR”. Ponadto, oprócz niego, przedsiębiorcy będą mogli sięgnąć po wsparcie oferowane w tzw. programach regionalnych. A tu swoje harmonogramy, chociaż wstępne i niewiążące, opublikowały np. województwa lubelskie i śląskie. To pierwsze także chce wspierać m.in. tych przedsiębiorców, którzy doskonalą swoje produkty. I robią to albo samodzielnie, albo zlecając odpowiednie prace jednostkom zewnętrznym (np. instytutom naukowym). Na opracowywanie nowych produktów (usług), procesów lub też wprowadzanie znaczących ulepszeń do tych już oferowanych, władze samorządu zarezerwowały ponad 132 mln zł.  Z kolei ponad 88 mln zł ma wspierać te lubelskie firmy, które zdecydują się na tworzenie lub rozbudowę własnego zaplecza badawczego. A wszystko za sprawą tzw. działań 1.2 „Badania celowe” oraz 1.3 „Infrastruktura badawczo-rozwojowa w przedsiębiorstwach”.  Jeżeli wszystko pójdzie zgodnie z planem, co zależy m.in. od zakończenia negocjacji samorządu z ministerstwem infrastruktury i rozwoju i pojawienia się odpowiednich aktów prawnych, konkursy mają zostać ogłoszone w ostatnim kwartale tego roku.

W tym samym okresie wnioski o wsparcie będą mogli składać przedsiębiorcy z województwa śląskiego. Harmonogram przewiduje m.in. uruchomienie konkursu do działania 1.2 „badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach”. Do podziału będzie ponad 55 mln euro. Wcześniej, bo w okresie II-III kwartał ma wystartować działanie 3.2 „Innowacje w MŚP” (do podziału 48 mln euro). Zgodnie z jego nazwą,  przewidziano w nim wsparcie na wprowadzanie nowych lub ulepszonych rozwiązań w odniesieniu do produktu (towaru lub usługi) bądź procesu, z możliwością zastosowania innowacji nietechnologicznych (organizacyjnych lub marketingowych) jako elementu uzupełniającego cały projekt. Według przedstawionych do tej pory założeń, firmy będą mogły pozyskać minimum 100 tys. zł, a maksymalna przewidywana dotacja to 2 mln zł. Konkursy ma organizować Śląskie Centrum Przedsiębiorczości.

Nie wchodząc dalej w szczegóły, najważniejsze jest to, że tak długo wyczekiwane programy, po okresie projektowania i negocjowania z Komisją Europejską, wreszcie zaczynają działać. A przedsiębiorcy mogą już łapać za długopisy i zaczynać prace nad wnioskami o pomoc.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wpisz komentarz
Wpisz imię