Dotacje unijne dla MSP z Polski wschodniej

1472

Małe i średnie firmy, które spełnią pewne dodatkowe warunki dotyczące zatrudnienia i wielkości przychodów, mogą sięgnąć po siedem mln zł bezzwrotnej dotacji z programu „Polska wschodnia”.

Dotacje oferuje Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, która jest gospodarzem tzw. działania 1.3.1 „Wdrażanie innowacji przez MŚP”, czyli jednej z części wspomnianego programu. Jak wskazuje jego nazwa, właściciele firm stoją przed szansą uzyskania dofinansowania na rozbudowę przedsiębiorstwa, zainstalowanie w nim nowych maszyn, urządzeń, linii technologicznych oraz zastosowanie nowych rodzajów oprogramowania, czy też wykorzystania innych wartości niematerialnych (technologii, patentów, praw własności intelektualnej). Na sfinansowanie takiej inwestycji można pozyskać nawet siedem mln zł, co jest maksymalną wysokością dotacji.

Oczywiście, jak zawsze gdy w grę wchodzi unijne dofinansowanie, aby je zdobyć, trzeba się wykazać i spełnić szereg kryteriów. Niektóre z nich odnoszą się do samej firmy (wnioskodawcy), inne do planowanych efektów jego działalności. Kto zatem w ogóle może starać się o unijny grant?

Dla zatrudniających…

Przede wszystkim, ponieważ mowa tutaj o programie ponadregionalnym a nie krajowym, przeprowadzenie inwestycji musi być zaplanowane w jednym z województw Polski wschodniej. Chodzi o regiony: warmińsko-mazurski, podlaski, lubelski, podkarpacki lub wreszcie świętokrzyski.

Po drugie wsparcie może trafić wyłącznie do mikro, małej lub średniej firmy, która zatrudnia co najmniej pięć osób i przynajmniej raz w ciągu ostatnich trzech lat osiągnęła obrót na poziomie 600 tys. zł. I wreszcie przedsiębiorca musi być uczestnikiem powiązania kooperacyjnego (sieci, klastra), łączącego co najmniej pięciu współpracujących ze sobą przedsiębiorców. Jego członkiem musi być co najmniej od pół roku, a sama sieć powinna działać od co najmniej 12 miesięcy. Istnieje także wymóg, który traktuje o tym, że w skład takiego ponadregionalnego powiązania kooperacyjnego powinni wchodzić członkowie z co najmniej dwóch województw, w tym przynajmniej jeden z terenu Polski wschodniej.

To w skrócie kryteria, które dają w ogóle prawo do ubiegania się o pomoc. Następnie trzeba sprostać wymogom dotyczącym charakteru projektu (inwestycji).

… i innowacyjnych

A te dotyczą wdrożenie wyników (własnych lub nabytych) prac badawczych lub rozwojowych i stworzenia w efekcie innowacyjnego produktu (towaru lub usługi). Przy tym pod tym pojęciem kryje się tu produkt innowacyjny co najmniej w skali kraju. Innymi słowy, firm może pozyskać dotację, o ile dysponuje obiecującymi wynikami badań, które da się wykorzystać w praktyce, czyli przełożyć je na nowy produkt. A ten musi cechować się nowością w skali całego kraju. Ważne jest to, że sama firma nie musi być autorem badań. Mogła np. zlecić wykonanie pewnych prac jednostce badawczej, naukowej lub innej firmie wyspecjalizowanej w prowadzeniu takich działań. Mogła je też nabyć od takich podmiotów.

Koszty kwalifikowane

Jeżeli firmie uda się pozyskać dotację, to w późniejszym okresie będzie ona mogła oczekiwać refundacji części wydatków poniesionych np. na rozbudowę hal produkcyjnych, zakup nowych maszyn, urządzeń, wdrożenie nowych technologii, praktyczne wykorzystanie nabytych praw własności intelektualnej. W grę wchodzą więc różne kategorie wydatków, o ile przy każdej takiej pozycji spełniony będzie warunek niezbędności, konieczności ich poniesienia w celu pozytywnego zakończenia projektu. Jednocześnie niektóre wydatki są ograniczone. W szczególności dotyczy to nakładów na rozbudowę przedsiębiorstwa (zakup lub leasing nieruchomości, materiałów i prac budowlanych). Wysokość takich kosztów nie może przekraczać miliona zł, ani 10 proc. wszystkich tzw. kosztów kwalifikowanych.

Gdzie szukać informacji o naborze wniosków? Oczywiście najlepszym źródłem będzie w tym przypadku strona internetowa Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Jak już zostało wspomniane, to właśnie ta instytucja jest odpowiedzialna za przyjmowanie i ocenę aplikacji.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wpisz komentarz
Wpisz imię