Giełdy kooperacyjne zbliżają ludzi biznesu

1399

Chociaż współczesne technologie pozwalają na szybki kontakt, wymianę listów, zdjęć, filmów, czy też organizację wideokonferencji, to wydaje się, że nic nie zastąpi osobistego kontaktu.

A z osobą, z którą spotkaliśmy się w cztery oczy, zamienialiśmy kilka zdań i uścisnęliśmy sobie ręce, zawsze łatwiej będzie robić interesy.

Taki osobisty kontakt z partnerem handlowym z innego kraju jest z oczywistych względów utrudniony. Wymaga od jednej osoby zameldowania się na lotnisku i odbycia dłuższej lub krótszej, ale jednak jakiejś podróży. Gdy jednak firma jest na etapie zdobywania nowego rynku, chce zaoferować swoje produkty lub usługi nowym, potencjalnym partnerom, wydaje się, że doprowadzenie do osobistego spotkania będzie znacznie skuteczniejsze, niż wysyłanie maili i słanie prospektów z własną ofertą.

Nie ma to bowiem jak osobiste spotkanie, gdy nie tylko słowa, ale sposób ich wyrażania, gesty, mowa ciała dają możliwość poznania drugiej osoby. A i znacznie łatwiej wymieniać z kimś przyszłą korespondencję, przekonywać go do własnych rozwiązań, jeżeli obie strony wiedzą, z kim mają do czynienia, potrafią przywołać twarz drugiej osoby.

Organizacja spotkań z potencjalnymi partnerami może być żmudnym i kosztownym przedsięwzięciem. I zapewne tak będzie, jeżeli ich organizacją zajmie się tylko jedna strona i będą one dostosowane wyłącznie do jej potrzeb. Może to być nawet ponad siły firmy, szczególnie tej mikro lub małej. Co zatem zrobić, aby proces ten ułatwić i uczynić go tańszym? Warto skorzystać z coraz bogatszej oferty tzw. giełd kooperacyjnych.

Są to specjalne spotkania aranżowane przez różne instytucje. Przykładowo: organizatorów targów i wystaw międzynarodowych, izby gospodarcze, handlowe, przemysłowe, władze regionalne, stowarzyszenia przedsiębiorców. Bardzo często towarzyszą one większym imprezom typu wspomniane targi lub międzynarodowe wystawy. Mają ułatwić kontakt i prowadzenie rozmów pomiędzy przedsiębiorcami z różnych części świata. Dzięki nim w jednym miejscu mogą zebrać się przedstawiciele wielu firm. Nie ma więc potrzeby organizowania indywidualnych wyjazdów w celu spotkania się z kilkoma potencjalnymi partnerami.

Spotkanie firmowe

 

Jak działają giełdy kooperacyjne? Mechanizm, jeśli chodzi o szczegóły, może być oczywiście nieco inny w zależności od tego, kto będzie organizatorem giełdy i do kogo będzie ona kierowana. Zwykle wygląda to w ten sposób: organizator ogłasza, w jakich dniach odbędzie się giełda i jakiej działalności będzie poświęcona. Jeżeli wydarzenie to towarzyszy targom lub wystawie, to najczęściej giełda kooperacyjna będzie tematycznie związana z tym wydarzeniem. Na długo przed samym terminem spotkania, firmy zainteresowane udziałem w giełdzie, mogą się rejestrować (zwykle online). Wymaga to umieszczenia krótkiego opisu własnej działalności i określenia oczekiwań związanych z giełdą (np. wskazanie, że będzie się oczekiwało znalezienia dostawców lub odbiorców określonych towarów/usług bądź partnerów do projektów badawczych).

W ten sposób powstaje katalog firm zainteresowanych udziałem w giełdzie. W określonym czasie zaczyna się umawianie spotkań. Przedsiębiorcy wskazują (także online), z kim chcieliby się spotkać w celu przeprowadzenia krótkich rozmów. Zadaniem organizatora giełdy jest zebranie tych ofert i ustalenie dla każdego przedsiębiorcy indywidualnego harmonogramu spotkań. Dochodzi do nich umówionego dnia trwania giełdy. Zwykle wygląda to w ten sposób, że w jednej lub kilku salach znajdują się ponumerowane stoliki lub boksy i każdy, poruszając się zgodnie z wyznaczonym harmonogramem, ma swoje 20-30 minut na zaprezentowanie siebie i oferty swojej firmy przed innym przedsiębiorcą.

W ten sposób w ciągu jednego dnia można odbyć od kilku do nawet kilkunastu rozmów i chociaż nie ma co liczyć na to, że w tym czasie uda się sfinalizować jakiś kontrakt, to może to być świetny start do nowej współpracy.

Jakie są koszty takiego przedsięwzięcia? W tym wypadku nie ma reguły. Są giełdy, w których sam udział jest bezpłatny. Koszt ogranicza się wówczas do przelotu, zakwaterowania i wyżywienia. Zdarza się, że organizatorzy fundują nawet bilet na targi lub wystawę – jeżeli takie wydarzenie towarzyszy giełdzie. Czasami udział w giełdzie jest bezpłatny dla przedsiębiorców, którzy płacą za wynajęcie stanowiska na danych targach, a dla innych udział jest odpłatny. Wreszcie opłata może być pobierana od wszystkich uczestników i wynosić od kilkudziesięciu do kilkuset euro.

Przykładowych ofert giełd kooperacyjnych (bardzo często bezpłatnych) można szukać na stronie organizacji Enterprise Europe Network.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wpisz komentarz
Wpisz imię