Jak przyciągnąć inwestora do swojego biznesu

1909

Proces pozyskiwania inwestora dla własnego biznesu można sprowadzić do zaledwie trzech kroków – wskazania potencjalnych partnerów, przygotowania dokumentacji inwestycyjnej i przekonania przyszłych wspólników do zainwestowania kapitału.

Jednak droga do zdobycia finansowania dla firmy zwykle bywa zdecydowanie dłuższa i bardziej pofałdowana.

Poszukiwania wsparcia dla swojego biznesu rzadko zaczyna się od szukania inwestora. Większość przedsiębiorców w pierwszej kolejności posiłkuje się programami unijnymi albo szuka pomocy w regionalnych instytucjach rozwojowych czy agencjach przedsiębiorczości. Uzyskanie finansowania od funduszu inwestycyjnego typu venture capital, anioła biznesu czy prywatnego inwestora zwykle bywa ich kolejnym, znacznie trudniejszym krokiem – chyba że podmiot zewnętrzny sam zgłasza się po udziały w młodym, dobrze rokującym biznesie.

Wyselekcjonować inwestorów

Kluczowymi kwestiami podczas pozyskiwania finansowego wsparcia jest określenie inwestycyjnych potrzeb, ustalenie, jakiego typu inwestorów powinno się szukać i wyodrębnienie potencjalnych partnerów. Lista możliwych kooperantów powinna być długa, znacznie wykraczająca poza grono najbliższych znajomych, zaprzyjaźnionych inwestorów czy lokalnych przedsiębiorców. Powinny się na niej znaleźć podmioty oferujące coś więcej niż tylko wejście kapitałowe (np. wiedzę na temat branży czy cenne kontakty), znające rynek, na którym operuje firma i najlepiej nie mające w swoim portfolio inwestycji konkurencyjnych.

Przedsiębiorca musi też zdecydować, czy zależy mu na inwestorze finansowym, dla którego najistotniejsze jest dokonywanie zwrotów z inwestycji na zaangażowanym kapitale (wariant dobry dla firm z rosnącymi przychodami), czy strategicznym – dla takiego najatrakcyjniejsze może być np. związanie się z firmą dysponującą nowatorską, sprawdzoną w rynkowych warunkach technologią. Dobre określenie firmowych potrzeb może znacznie skrócić i zoptymalizować proces pozyskiwania wsparcia.

Przygotować dokumentację

Wiedząc już, gdzie należy szukać finansowania, przedsiębiorca musi umiejętnie się o nie ubiegać. A do tego niezbędne jest precyzyjne przygotowanie właściwych dokumentów inwestycyjnych. Dokumentacja kształtuje bowiem opinię inwestora o przedsiębiorstwie i wpływa na jego późniejszą decyzję.

Kluczowym dokumentem jest Executive Summary, określany także teaserem inwestycyjnym. Zawiera on najważniejsze informacje na temat spółki, przedstawione w skondensowanej i spójnej formie. Pełni jednak nie tylko informacyjną, ale i perswazyjną funkcję – inwestor ma z niego pozyskać informacje o firmie, ale też dowiedzieć się, dlaczego powinien zainwestować właśnie w nią.

Przygotowanie odpowiedniego Executive Summary nie jest możliwe bez wcześniejszego opracowania kluczowych dla funkcjonowania firmy dokumentów. Najważniejsze z nich to model biznesowy (dostarczający bazowe informacje na temat firmy – jej produktów, usług i źródeł przychodów), model finansowy (historyczne opracowanie danych finansowych i prognozowany przyszły rachunek zysków i strat) oraz biznesplan (przekrojowy spis celów i zadań przedsiębiorstwa). Wydobywając esencję z powyższych dokumentów, można zbudować zwięzły teaser inwestycyjny, który powinien być swoistą wizytówką firmy w kontaktach z inwestorami.

Wejść w skórę inwestora

Tworząc wycenę przedsięwzięcia, inwestor uwzględnia wiele czynników. Przede wszystkim zwraca uwagę na to, w jakim stadium rozwoju znajduje się firma. Jeżeli przedsiębiorstwo obecne jest na rynku od kilku lat i regularnie zwiększa przychody, ryzyko ponoszone przez fundusz czy anioła biznesu jest nieporównywalnie mniejsze niż w przypadku start-upu, który dopiero wdrożył produkt o minimalnej niezbędnej funkcjonalności (Minimum Viable Product).

Równie istotna jest dla inwestora ocena oferowanego przez firmę produktu i otoczenia rynkowego. Zwraca uwagę na to, czy firma oferuje usługę mogącą zrewolucjonizować branżę, w której działa, czy tylko ułatwiającą życie wąskiej grupie ludzi. Szacuje wielkość rynku, określa panujące na nim trendy oraz przygląda się działającej w tym sektorze konkurencji.

Przedsiębiorca szukający zewnętrznego wsparcia musi być świadomy sposobów podejmowania decyzji przez inwestora. Powinien obrać jego perspektywę. Dzięki temu podczas spotkania może wykazać się znajomością branży, udowodnić, że jest świadomy atutów i zagrożeń dla firmy, pochwalić się posiadanymi kontaktami czy zawartymi porozumieniami biznesowymi. To szansa na pokazanie, że za przedsiębiorstwem kryją się dobrze przygotowani profesjonaliści, w których warto zainwestować. A jak często podkreślają inwestorzy, ostatecznie to ludzie, a nie wskaźniki ekonomiczne, decydują o zaangażowaniu się w projekt.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wpisz komentarz
Wpisz imię