Jak skorzystać z unijnych dotacji nie pisząc wniosku o dofinansowanie

1457

Czy firma może zarobić na pieniądzach płynących z Unii nie startując w konkursach i nie przygotowując własnej aplikacji?

Oczywiście, że tak. Chociaż też wymaga to pracy, przygotowania dobrej oferty i wystartowania… w przetargu.

Fundusze unijne, które będą napływać do Polski w ramach tzw. perspektywy finansowej 2014-2020, mają różne przeznaczenie. Część zarezerwowano specjalnie dla firm, dzieląc je na te, które mają finansować badania i prace rozwojowe, innowacyjne rozwiązania, czy też usługi doradcze. O te środki firmy mogą walczyć bezpośrednio, startując w specjalnych konkursach i przygotowując odpowiednią dokumentację. Jednak to nie jedyny sposób, aby uszczknąć coś dla siebie z unijnego tortu.

Znaczna część tych środków trafi także do samorządów i ich jednostek organizacyjnych (a również do organizacji pozarządowych, instytucji szczebla centralnego, tzw. podmiotów ekonomii społecznej i in.). A te będą je wydawać na budowę lub remonty dróg, sieci wodociągowych i kanalizacyjnych, renowację i termomodernizację budynków, cyfryzację urzędów i podległych im placówek, a także na realizację projektów związanych z ochroną środowiska, w tym działań powiązanych z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii. To zresztą też nie wszystkie przykłady projektów. Można by wymienić wiele innych działań, które  na pewno samorządy i podległe im instytucje będą chciały realizować.

Baza konkurencyjności

W wielu przypadkach jednostki samorządu terytorialnego będą musiały wyłonić wykonawców tych projektów, ogłaszając w tym celu przetargi. I właśnie tu pojawia się możliwość dla wielu, także małych, lokalnych firm, aby przygotować stosowną ofertę. Dlatego warto szukać informacji o ogłoszeniach w sprawie zamówień publicznych, których wykonanie ma być właśnie sfinansowane w jakiejś części z funduszy europejskich.

Jednym z dobrych źródeł takiej informacji może być baza konkurencyjności. Jest to system informatyczny, służący realizacji zasady konkurencyjności, wymaganej przepisami unijnymi i opisanej w tzw. „wytycznych ministra rozwoju w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020”.

Działanie tego systemu opiera się na generalnym obowiązku publikowania zamówień lub zapytań ofertowych przez firmy i instytucje, które realizują jakiś projekt i otrzymały na to unijną dotację. Dla potencjalnych dostawców materiałów lub wykonawców określonych prac oznacza to zgromadzenie wielu zapytań w jednym miejscu.

Proste lub zaawansowane

Wyszukiwanie ogłoszeń w bazie konkurencyjności jest możliwe dzięki wykorzystaniu wyszukiwarki prostej lub wersji zaawansowanej. Wyszukiwanie ogłoszeń jest dostępne na stronie głównej (bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl), dzięki czemu od razu po uruchomieniu bazy da się rozpocząć ten proces. Ogłoszenie można znaleźć poprzez wpisanie słowa kluczowego lub dokonanie wyboru miejsca realizacji. Przy tym da się wskazać konkretne województwo lub całą Polskę. Po naciśnięciu „Szukaj” zainteresowana firma otrzyma listę ogłoszeń spełniających wybrane kryteria.

Możliwe jest także przejście z prostego wyszukiwania do wyszukiwania zaawansowanego. To ostatnie pozwala wprowadzić informacje na temat beneficjenta, czyli zamawiającego (nazwa beneficjenta, jego NIP, numer projektu). Dodatkowymi kryteriami wyszukiwania są: miejsce realizacji zamówienia (województwo, powiat, miejscowość), rodzaj zamówienia (w tym kod CPV), program, termin składania ofert oraz status ogłoszenia (aktualne, zakończone, anulowane). Po kliknięciu przycisku „Szukaj” system wyświetli listę ogłoszeń, które spełniają wybrane przez przedsiębiorcę kryteria. Następnie taką liczbę wyników na liście można ograniczyć za pomocą filtrów (m.in. czy ogłoszenie jest aktualne, czy dotyczy usług, dostaw lub robót budowlanych, jaki jest termin składania ofert).

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wpisz komentarz
Wpisz imię