Kiedy za opóźniony lot należy się odszkodowanie

3632

Brak możliwości wejścia na pokład, odbycia obiecującego spotkania z partnerem handlowym lub pokrzyżowane plany wakacyjne.

Skutki odwołania, opóźnienia lub tzw. overbookingu mogą być różne. Warto jednak pamiętać, że poszkodowanemu pasażerowi linii lotniczych przysługują w takich wypadkach istotne prawa.

Kupując bilet lotniczy zawieramy z przewoźnikiem umowę. Zgodnie z nią powinien on dostarczyć nas w określonym czasie z oznaczonego miejsca do innego miejsca docelowego. I bardzo często tak właśnie się dzieje, a po drodze nie ma żadnych niespodzianek. Jednak zdarza się, że samolot się opóźnia lub w ogóle nie odlatuje. Jeżeli nie jest to spowodowane wydarzeniami, na które przewoźnik mógł mieć wpływ, to pasażerowi lub niedoszłemu pasażerowi przysługuje odszkodowanie.

Siła wyższa

Oczywiście nie zawsze zostanie ono wypłacone. Zgodnie bowiem z powyższą uwagą, opóźnienie lub odwołanie lotu może być niezależne od decyzji lub woli przewoźnika. Wystarczy sobie przypomnieć, jakie zamieszanie na europejskim niebie wywołał wybuch wulkanu na Islandii w 2010r. Właściwie cała komunikacja lotnicza stanęła, a przynajmniej nad znaczną częścią kontynentu. I oczywiście trudno byłoby obwiniać w takim przypadku przewoźników o wstrzymane lub opóźnione loty. Podobnie będzie, gdy nad portem lotniczym rozszaleje się burza lub personel naziemny ogłosi strajk i nie będzie obsługiwał samolotów.

Innymi słowy, przewoźnik może i ma prawo powoływać się na siłę wyższą. Jeżeli jednak w danym przypadku nie może być mowy o takich okolicznościach, pasażerowi feralnego lotu może przysługiwać odszkodowanie. W tym miejscu skoncentrujemy się wyłącznie na opóźnionych lotach. Aby należała się rekompensata, spełnione muszą być pewne kryteria (przede wszystkim chodzi o czas tego opóźnienia).

Prawo unijne

Ochrona pasażera w związku z opóźnionym lotem wynika z unijnego rozporządzenia nr 261/2004 z dnia 11 lutego 2004 r. ustanawiającego wspólne zasady odszkodowania i pomocy dla pasażerów w przypadku odmowy przyjęcia na pokład albo odwołania lub dużego opóźnienia lotów (i dodatkowo z orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości UE). Na początku należy zaznaczyć, że ochrona, jaką dają te przepisy pasażerom, dotyczy bardzo wielu lotów, ale jednak nie wszystkich. Chodzi bowiem o te, które są realizowane na obszarze Europejskiego Obszaru Gospodarczego i dodatkowo Szwajcarii (chodzi zatem o wszystkie państwa Unii Europejskiej, Norwegię, Islandię, Liechtenstein oraz Szwajcarię) albo takie, gdzie miejsce wylotu lub miejsce docelowe znajduje się na tym obszarze. Jeżeli więc będziemy latać wyłącznie po Afryce (miejsce wylotu i port docelowy znajdą się na tym kontynencie), to oczywiście przepisy unijne nie znajdą tam zastosowania.

Od 250 do 600 euro

Jakie zatem prawa przysługują pasażerowi takiego feralnego, opóźnionego lotu? Po pierwsze w przypadku opóźnienia, przewoźnik ma obowiązek zapewnić pasażerom bezpłatne posiłki i napoje. Przepisy mówią, że powinna to być ilość adekwatna do czasu oczekiwania, ale nie precyzują tego pojęcia. Jeżeli opóźnienie wyniesie co najmniej trzy godziny (co należy rozumieć jako przybycie do miejsca docelowego z takim opóźnieniem) pasażerom przysługuje odszkodowanie. W zależności od długości lotu wynosi ono:

250 euro dla wszystkich przelotów o długości do 1500 km
400 euro dla wszystkich wewnątrz unijnych lotów dłuższych niż 1500 km i wszystkich innych o długości od 1500 km do 3500 km
600 euro dla wszystkich poza unijnych lotów dłuższych niż 3,5 tys. km

Jeżeli opóźnienie jest jeszcze większe i wynosi co najmniej pięć godzin pasażer ma prawo do zwrotu kosztów biletu lub lotu powrotnego do pierwszego miejsca wylotu. Natomiast w przypadku, gdy z powodu opóźnienia pojawia się konieczność pobytu przez jedną lub więcej nocy w danym miejscu, pasażer ma prawo do bezpłatnego skorzystania z hotelu i pokrycia kosztów transportu na linii port lotniczy – ten hotel.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wpisz komentarz
Wpisz imię