Kredyt technologiczny a kredyt na innowacje

1612

Nie wystarczy już, że przedsiębiorca wprowadzi innowację w skali własnej firmy. Zgodnie z propozycją zmieniającą przepisy będzie to musiała być innowacja w skali kraju.

Tylko wówczas, gdy firma spełni ten warunek, pojawi się szansa na skorzystanie z premii technologicznej. Z kolei jej maksymalna wysokość ma zostać podniesiona z czterech do sześciu mln złotych. A to na pewno dobra wiadomość.

Mowa tutaj o wsparciu dla mikro, małych i średnich firm inwestujących w rozbudowę hal produkcyjnych, zakup nowych maszyn, urządzeń, linii produkcyjnych i przede wszystkim wiedzę. Po spełnieniu określonych warunków, firmy mogą liczyć na przyznanie bezzwrotnej dotacji, która przybiera formę tzw. premii technologicznej i służy częściowej spłacie kredytu zaciągniętego w banku.

Podstawę działania „kredytu technologicznego” dawała ustawa o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej (DzU z 2014r., poz. 226). W latach 2014-2020 będzie ona regulowała działanie „kredytu na innowacje technologiczne”. Jednak zmiana nazwy tego programu nie jest wyłącznie symboliczna. W jeszcze większym stopniu premiowane dotacjami mają być te firmy, które postawią na produkcję zupełnie nowych towarów lub świadczenie nieoferowanych wczęsniej usług. Na jakie zatem wyzwania muszą przygotować się przedsiębiorcy, którzy chcieliby sięgnąć po dotacje z tego programu?

Najbardziej istotne z punktu widzenia obu kredytów są definicje „inwestycji technologicznej” oraz „nowej technologii”. Tylko te pierwsze mogły bowiem liczyć na wsparcie z kredytu technologicznego, a obecnie będą mogły liczyć na dotacje z kredytu na innowacje technologiczne. W obu przypadkach inwestycje muszą opierać się na wykorzystaniu nowej technologii. Jak przepisy definiują te pojęcia?

Zgodnie z art. 2 ustawy, inwestycja technologiczna to inwestycja polegająca na:

  • zakupie nowej technologii, jej wdrożeniu oraz uruchomieniu na jej podstawie wytwarzania nowych lub znacząco ulepszonych towarów, procesów lub usług albo
  • wdrożeniu własnej nowej technologii oraz uruchomieniu na jej podstawie wytwarzania nowych lub znacząco ulepszonych towarów, procesów lub usług.

W myśl art. 2 pkt 9 nowa technologia to technologia w postaci prawa własności przemysłowej lub usługi badawczo-rozwojowej, lub nieopatentowanej wiedzy technicznej, która umożliwia wytwarzanie nowych lub znacząco ulepszonych towarów, procesów lub usług i nie jest stosowana na świecie dłużej niż 5 lat.

Takie jest aktualne brzmienie tych przepisów. Jednak już wkrótce mają one się zmienić. Właśnie na potrzeby nowego kredytu. I tak, zgodnie z projektem, inwestycja technologiczna to inwestycja polegająca na:

  • zakupie nowej technologii, jej wdrożeniu oraz uruchomieniu na jej podstawie wytwarzania nowych lub znacząco ulepszonych, od dotychczas wytwarzanych w Rzeczypospolitej Polskiej, towarów, procesów lub usług albo
  • wdrożeniu własnej nowej technologii oraz uruchomieniu na jej podstawie wytwarzania nowych lub znacząco ulepszonych, od dotychczas wytwarzanych w Polsce, towarów, procesów lub usług.

Zgodnie z tym, nowa technologia, w proponowanym brzmieniu, to technologia w postaci prawa własności przemysłowej lub wyników prac rozwojowych lub nieopatentowanej wiedzy technicznej, która umożliwia wytwarzanie nowych lub znacząco ulepszonych, od dotychczas wytwarzanych w Polsce, towarów, procesów lub usług i która nie jest stosowana na świecie dłużej niż pięć lat.

Jak widać definicje, chociaż na pierwszy rzut oka podobne, różnią się zasadniczo, poprzez wprowadzenie zwrotu „od dotychczas wytwarzanych w RP”. Oznacza to, że przedsiębiorca będzie mógł ubiegać się o przyznanie premii technologicznej (służącej spłacie kredytu), tylko wtedy gdy wprowadzi innowację w skali kraju. Innowacja ta ma polegać na możliwości produkowania towarów lub świadczenia usług do tej pory w kraju nie oferowanych. W okresie działania kredytu technologicznego wystarczyło, że przedsiębiorca wykazał innowacyjność na skalę własnej firmy. Teraz to już będzie za mało.

Dla porządku warto dodać, że kredyt na innowacje technologiczne to część (tzw. działanie) programu „Inteligentny rozwój”, który jest współfinansowany ze środków europejskich. Za jego realizację odpowiada Bank Gospodarstwa Krajowego. Pierwszego naboru wniosków można spodziewać się w ostatnim kwartale tego roku. Tak przynajmniej wynika z przyjętego harmonogramu ogłaszania konkursów, przyjętego dla tego programu.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wpisz komentarz
Wpisz imię