Najważniejsze terminy w relacjach firma – konsument

1624

Co łączy takie okresy jak 14 lub 30 dni, jeden rok albo dwa lata? Przede wszystkim to, że są one ważne dla przedsiębiorców, którzy oferują swoje towary lub usługi konsumentom.

Przedsiębiorca, który oferuje swoje produkty lub usług konsumentom, musi być przygotowany na wnoszenie reklamacji, czasem udowodnienie, że produkt nie miał wady, bądź została ona wywołana nieprawidłowym postępowaniem klienta. A czasem będzie też musiał przyjąć zwrot towaru, choćby ten znajdował się w idealnym stanie. Co więcej, wiele takich czynności musi wykonać w ściśle określonym czasie, bo obligują go do tego przepisy. Pomijając specyficzne rodzaje działalności (np. usługi finansowe, ubezpieczeniowe, telekomunikacyjne, turystyczne) są one zawarte przede wszystkim w Kodeksie cywilnym oraz w ustawie o prawach konsumenta.

Zatem o jakich terminach powinien pamiętać przedsiębiorca? Zacznijmy od 14 dni. To ważny czas dla wszystkich firm, zarówno tych prowadzących tradycyjne placówki handlowe, jak i tych sprzedających przez Internet. 14-dniowy okres to bowiem czas do namysłu dla konsumenta, który kupił towar na odległość (np. w e-sklepie) lub poza lokalem firmy (np. w trakcie pokazu). Przez cały ten czas klient ma prawo przygotować wniosek o odstąpienie od umowy i wysłać go przedsiębiorcy. A ten, pomijając wyjątkowe sytuacje, ma obowiązek przyjąć takie oświadczenie. W takim przypadku uważa się, że umowa w ogóle nie doszła do skutku. Konsument ma obowiązek zwrócić nabyty produkt, a firma ma obowiązek oddać pieniądze. Co istotne, prawo do odstąpienia od umowy zawartej w powyższych okolicznościach w żaden sposób nie jest powiązane z tym, czy towar jest pełnowartościowy, czy też ujawniły się w nim jakieś wady.

A właśnie taki sam termin (14 dni) ma przedsiębiorca na poinformowanie klienta o rozstrzygnięciu reklamacji złożonej z tytułu rękojmi. Dotyczy to zarówno firm handlujących w sieci, jak i w sklepach stacjonarnych. Prawo do złożenia reklamacji przysługuje, gdy nabyty przez konsumenta towar ma wady. W szczególności może on żądać jego naprawy lub wymiany na nowy albo zaproponować obniżenie ceny. Dlaczego zachowanie 14-dniowego terminu na udzielenie odpowiedzi jest tak ważne? Ponieważ po jego upływie uznaje się, że reklamacja była zasadna i przedsiębiorca zgadza się ze stanowiskiem klienta. Jeżeli więc konsument żąda wymiany produktu na nowy, a przedsiębiorca, ze względu na niewielką wadę lub usterkę dotyczącą tylko jednego elementu większego produktu, uważa że skuteczna byłaby naprawa, ale nie zaproponuje tego rozwiązania w ciągu tych 14 dni, to będzie musiał spełnić żądanie konsumenta. Dlatego szybka reakcja na złożoną reklamację jest tak ważna.

Z kwestią reklamacji i rękojmi wiąże się także inny istotny termin. Jest to jeden rok. A występuje on w podwójnej roli. Z jednej strony rok – to czas, w którym konsument powinien wystąpić z reklamacją i jest liczony od momentu zauważenia wady. Jeżeli klient dostrzeże wadę wcześniej, a nie zgłosi tego sprzedawcy, traci prawo do rękojmi. Jeden rok to także okres szczególnej ochrony. Liczony od momentu wydania produktu klientowi, wiąże się ze swoistym domniemaniem, że towar od początku miał wadę. Innymi słowy, jeżeli w tym pierwszym roku ujawni się wada, to przyjmuje się, że istniała ona od początku. Oznacza to, że nie konsument musi udowodnić, że towar był zepsuty, ale przedsiębiorca musi udowodnić, że tak nie było, a wada powstała w wyniku nieprawidłowego postępowania konsumenta.

Oczywiście sama odpowiedzialność sprzedawcy za wady trwa dłużej niż rok. A mówiąc dokładnie jest to okres dwóch lat. I to kolejna data w kalendarzu firmy. Przez dwa lata ma on obowiązek przyjmować reklamacje, co oczywiście nie znaczy, że musi je ostatecznie akceptować. Ma jednak obowiązek zapoznać się ze stanowiskiem klienta i w ciągu wspomnianych już 14 dni zająć stanowisko. Warto jeszcze dodać, że odpowiedzialność sprzedawcy może trwać ponad dwa lata, jeżeli specjalnie zataił on istnienie wady.

Inny ważny termin dla każdej firmy to 30 dni. Zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego jest to okres, w którym firma powinna wydać konsumentowi zakupiony przez niego towar. O ile jednak wcześniej opisane okresy nie mogą być zmieniane (z wyjątkiem towarów używanych, dla których okres rękojmi może być przez strony skrócony do jednego roku), tak 30 dniowy czas na wydanie towaru ma charakter dyspozytywny, a nie bezwzględnie wiążący. Chodzi o to, że strony mogą w umowie określić inny termin na wydanie, zarówno krótszy jak i dłuższy.

W razie przekroczenia ustawowo wskazanego terminu lub uzgodnionego w umowie, konsument ma prawo do wyznaczenia sprzedawcy dodatkowego czasu. Jeżeli towar nadal nie zostanie wydany, kupujący może odstąpić od umowy.

Opisane terminy można znaleźć w artykułach: 546, 546[1], 556[2], 557, 561[5], 568 Kodeksu cywilnego oraz w art. 27-29 ustawy o prawach konsumenta.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wpisz komentarz
Wpisz imię