Podstawowe zasady BHP w biurze – obowiązki pracodawcy

3855

Bezpieczeństwo i higiena pracy to tematy podstawowe dla każdego pracodawcy.

Zasady BHP obowiązują również w warunkach pracy biurowej, z pozoru pozbawionej większych zagrożeń. Dotyczą one przede wszystkim budynku, rodzaju oświetlenia oraz ergonomii stanowiska pracy. Pracodawca powinien dołożyć wszelkich starań dla poprawnego funkcjonowania tych elementów. Obowiązany jest też szkolić swoich pracowników w zakresie zasad BHP oraz kierować ich na regularne badania lekarskie.

Szczegółowo kwestie BHP w miejscu pracy reguluje Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy z 26 września 1997r. Zgodnie z tym dokumentem biuro jest jednym z rodzajów miejsca pracy, a w przypadku spędzania tam powyżej 4 godzin, jest miejscem pracy stałej.

Zasady BHP w biurze – obowiązki pracodawcy

Pracodawca obowiązany jest zachowywać w tym pomieszczeniu czystość i porządek, a także dokonywać jego konserwacji i potrzebnych remontów. Biuro musi być odpowiednio oświetlone zarówno światłem dziennym, jak i sztucznym. Z tego też względu, poza nielicznymi wyjątkami określonymi we wspomnianym już rozporządzeniu, biuro nie może mieścić się poniżej poziomu terenu, gdzie dostęp światła dziennego jest mocno ograniczony lub niemożliwy. Zgodnie z tak zwaną Polską Normą, światło dzienne to takie, które umożliwia dokładne wykonywanie prac. Z kolei wyposażenie biura w rolety, żaluzje czy zasłony służy zatrzymaniu nadmiernego padania promieni słonecznych na stanowisko pracy, które może ją utrudniać. Należy też zadbać o swobodny dostęp do okien w pomieszczeniu.

Pomimo dostępu światła dziennego, każde biuro powinno posiadać również światła elektryczne.
Inne istotne elementy, o których mówi rozporządzenie w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny, to odpowiednia temperatura i wymiana powietrza, a także zabezpieczenie przed wilgocią, niekorzystnymi warunkami cieplnymi (w tym wspomnianym nasłonecznieniem), wszelkimi drganiami i pozostałymi czynnikami, które mogą okazać się szkodliwe i uciążliwe dla zdrowia pracownika.

Zasady BHP w biurze a powierzchnia użytkowa

Nie można również zapomnieć o podstawowym temacie, jakim jest powierzchnia biura. Jej wymiary zależeć będą od ilości użytkujących ją osób. I tak regulacja mówi o tym, iż każdy z pracowników biura musi posiadać przynajmniej 13 metrów kwadratowych wolnej objętości pomieszczenia oraz co najmniej 2 metry kwadratowe wolnej powierzchni podłogi.
Wysokość pomieszczenia to co najmniej 3 metry, w wyjątkowych przypadkach (określonych w rozporządzeniu) może być to 2,5 metra wysokości.

Zasady BHP w biurze

W przypadku, gdy w pomieszczeniu znajdują się boksy pracownicze, muszą one być wykonane z materiału odpornego na rozbicie oraz takiego, który w żaden sposób nie będzie stanowił zagrożenia pracownika. Jeśli chodzi o dostęp do biura z zewnątrz, przepisy techniczno-budowlane mówią szczegółowo o rodzaju schodów czy drzwi, zgodnych z tzw. Polską Normą oraz przepisami przeciwpożarowymi.

Pamiętajmy też, że temperatura w biurze wynosić powinna minimum 18 stopni Celsjusza. Regulacja nie mówi tu o maksymalnej dopuszczalnej temperaturze, jednak jakakolwiek niekontrolowana emisja ciepła uniemożliwiająca pracę jest złamaniem przez pracodawcę zasad BHP. W celu utrzymania odpowiedniego bilansu ciepła i wilgotności oraz ewentualnych zanieczyszczeń w biurze pracodawca może zamontować w nim klimatyzację lub wentylację mechaniczną. Takie urządzenie musi jednak być regularnie oczyszczane z pyłów i substancji szkodliwych dla zdrowia osób przebywających w pomieszczeniu. Pracodawca ma bowiem obowiązek zadbać o odpowiednią konserwację urządzeń znajdujących się w biurze, w tym klimatyzacyjnych i wentylacyjnych.

Jak wynika z powyższych zasad, biuro jest miejscem pracy, w którym podobnie jak w innych pomieszczeniach, należy zachować określone standardy bezpieczeństwa. Wszelkie niedopatrzenia stanowić mogą natomiast zagrożenie zdrowia czy życia pracownika oraz skutkować wypadkiem przy pracy.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wpisz komentarz
Wpisz imię