Ponad półtora miliarda złotych wsparcia dla firm

1884

W przyszłym roku na przedsiębiorców czekać będą kolejne możliwości związane z funduszami unijnymi. Tylko w programie „Inteligentny rozwój”, biorąc pod uwagę wyłącznie te fragmenty, za które odpowiada Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, uruchomionych zostanie kilka nowych konkursów.
Zgodnie z najnowszą wersją harmonogramu naboru wniosków w przyszłym roku można oczekiwać ogłoszenia co najmniej siedmiu nowych konkursów. Wiele z nich ma zostać podzielonych na etapy, co będzie wydłużało okres naboru wniosków i dawało więcej czasu na ich przygotowanie.

Środki unijne dla firm

Tych siedem konkursów można także przełożyć na pieniądze. Ich uruchomienie, a następnie rozstrzygnięcie, przyznanie dofinansowania zwycięzcom oznacza w praktyce ponad 1,6 miliarda złotych. Ta kwota może trafić do mikro, małych i średnich firm, które zmobilizują się i w odpowiednim czasie zabiorą za przygotowanie koncepcji rozwoju, którą przełożą na odpowiedni wniosek o dofinansowanie.

A jakie projekty będzie można realizować przy unijnym dofinansowaniu? W przyszłym roku przedsiębiorcy będą mogli skorzystać m.in. z bonów na innowacje, dotacji na ochronę własności przemysłowej, wsparcia w dostępie do rynku kapitałowego i promocji marek produktowych w ramach Go to brand.

Z bonem do badań

Bony na innowacje są ciekawym instrumentem, który pozwoli firmie otworzyć się na wprowadzanie nowych towarów, usług lub procesów. Nie wymaga od firmy posiadania własnego zaplecza badawczego oraz wykwalifikowanej kadry. Tym wszystkim powinna dysponować wybrana przez przedsiębiorcę jednostka naukowo-badawcza. I właśnie ona ma realizować na rzecz przedsiębiorcy projekt związany z wprowadzeniem u niego innowacyjnych rozwiązań. Część kosztów tej usługi pokrywa bezpośrednio przedsiębiorca, pozostała jest finansowana ze środków unijnych, właśnie poprzez bon na innowacje.
Zgodnie z harmonogramem konkurs ma zostać ogłoszony 19 lutego, nabór wniosków wystartuje 22 marca. Budżet zamyka się kwotą 70 mln zł.

Patenty i wzory

Możliwość sięgnięcia po bezzwrotne dotacje będą także miały te firmy (sektora MŚP), które już wcześniej prowadziły własne badania przemysłowe (tworzenie zupełnie nowych produktów, technologii, usług) lub prace rozwojowe (znaczące doskonalenie znanych produktów, procesów, usług lub technologii) i teraz, przed wprowadzeniem ich na rynek, muszą zadbać o ochronę własności przemysłowej. O ile sztuką jest bowiem już samo stworzenie czego nowego, to dla przedsiębiorcy w pełni satysfakcjonujące będzie dopiero sprzedanie nowego lub udoskonalonego produktu. A żeby to zrobić, warto wcześniej zadbać o uzyskania patentu lub znaku ochronnego.

Nabór wniosków do działania 2.3.4 „Ochrona własności przemysłowej” ma rozpocząć się 6 marca (ogłoszenie konkursu nastąpi 1 lutego). Mikro, mali oraz średni przedsiębiorcy będą mogli łącznie wykorzystać 50 mln zł.

Droga na giełdę

Program „Inteligentny rozwój” (działanie 3.1.5 „Wsparcie MŚP w dostępie do rynku kapitałowego – 4Stock”) otwiera przed firmami drogę do pozyskania zewnętrznego finansowania. Chodzi o dofinansowanie procesu przygotowania firmy do emisji akcji lub obligacji i uplasowania ich na rynku zorganizowanym (np. na Giełdzie Papierów Wartościowych, rynku NewConnect albo Catalyst). W szczególności chodzi tu o zapewnienie firmie dotacji na zakup specjalistycznych usług doradczych związanych z przygotowaniem wszystkich niezbędnych dokumentów.

Tak jak w całym programie „IR” także tutaj takie wsparcie ma oczywiście swój cel: wsparcie firm mających pomysł na dalszy, dynamiczny rozwój, gotowych wprowadzić innowacyjne rozwiązania i jednocześnie borykających się z brakiem kapitału.
Cały przyszłoroczny plan naboru wniosków oraz szczegółowe opisy zawartych w nim działań można znaleźć na stronie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wpisz komentarz
Wpisz imię