Poprzez badania do unijnych milionów

1506

Tylko w samym programie „Inteligentny Rozwój” na sfinansowanie prac badawczych i rozwojowych zarezerwowano blisko 3,5 mld euro. Pieniądze te czekają głównie na mikro, małe i średnie firmy, które przedstawią ciekawe projekty i przekonają ekspertów, że warto w nie zainwestować.

Wszystkie programy operacyjne, które określają zasady wydatkowania środków unijnych oraz tych pochodzących z budżetu państwa, podzielone są na tzw. działania. Takim kluczowym dla programu „Inteligentny Rozwój” jest to o numerze 1.1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw”. To właśnie dzięki niemu przedsiębiorcy mają szansę sfinansować najbardziej zaawansowane badania przemysłowe i prace rozwojowe. Pod tymi hasłami kryją się przedsięwzięcia związane z doskonaleniem wyrobów, usług, procesów lub technologii oraz tworzeniem nowych produktów.

Pomysł i komercjalizacja

Przedsiębiorca, który chciałby uzyskać dotację z tego źródła musi sprostać określonym kryteriom. Jego pomysł na rozwój musi opierać na innowacyjnej koncepcji stworzenia nowego lub znacząco zmodernizowanego produktu. Takiego, dzięki któremu będzie wyróżniać się na rynku. Co więcej już na etapie składania wniosku musi być gotowy do rozmowy z ekspertami. Zarówno reprezentującymi środowiska naukowe jak i biznesowe. Z jednej strony trzeba więc wykazać, że plan prowadzenia badań jest atrakcyjny pod kątem stworzenia ciekawego, wyróżniającego firmę produktu, z drugiej, że jest to plan realny, biorąc pod uwagę możliwość wdrożenia wyników takich badań. Można powiedzieć, że równie ważna jest innowacyjność jak i komercyjny charakter projektu. Istotne i praktyczne dla firm może być to, że komercjalizacja wyników prac B+R, rozumiana jest jako wdrożenie wyników projektu we własnej działalności gospodarczej przedsiębiorcy lub udzielenie licencji, bądź sprzedaż wyników projektu w celu ich wprowadzania do działalności gospodarczej innego przedsiębiorcy.

Sam zakres prowadzonych badań może być w zasadzie dowolny. Jedynym ograniczeniem są tzw. krajowe inteligentne specjalizacje (pisaliśmy o tym na blogu w czerwcu 2015r. – „Inteligentne specjalizacje drogą do unijnych dotacji”). Przedsiębiorca musi działać w objętych nimi obszarach (zdrowe społeczeństwo, biogospodarka rolno-spożywcza i środowiskowa, zrównoważona energetyka, surowce naturalne i gospodarka odpadami, innowacyjne technologie i procesy przemysłowe).

Różne terminy

O dofinansowanie mogą ubiegać się wszystkie firmy, chociaż w różnych terminach. Nabór dla mikro, małych i średnich firm będzie otwarty w okresie od kwietnia do lipca, a od lipca do grudnia będzie on dostępny tylko dla przedsiębiorstw z województw słabiej rozwiniętych. Natomiast konkurs dla tych największych przedsiębiorców zostanie ogłoszony dopiero jesienią.

Niezależnie od tego na wszystkich przedsiębiorców czeka tzw. szybka ścieżka, czyli jak najbardziej uproszczony sposób przyjmowania i oceniania wniosków. Przede wszystkim ostateczny wynik powinien być znany po upływie 60 dni, liczonych od końca miesiąca, w którym firma złoży wniosek. Ograniczona jest liczba dokumentów. Właściwie przedsiębiorca musi złożyć wniosek o dofinansowanie, a wszystkie dodatkowe załączniki dopiero wówczas, gdy jego aplikacja zostanie pozytywnie oceniona i rekomendowana do wsparcia. To oszczędność czasu i pieniędzy. Załączniki będą bowiem musieli skompletować tylko zainteresowani przedsiębiorcy, a nie wszyscy składający wnioski, którym ostatecznie nie uda się zdobyć grantu.

Wentyl bezpieczeństwa

Wreszcie należy podkreślić, że działanie 1.1.1 przewiduje możliwość wycofania się z realizacji projektu i nie jest to automatycznie traktowane jako złamanie umowy o dofinansowanie (co generalnie jest regułą przy unijnych dotacjach). Nie grozi więc określonymi w przepisach sankcjami (zwrot dotacji z odsetkami, zakaz ubiegania się przez kilka lat o pomoc publiczną). Chodzi o to, że twórcy tego działania przewidzieli, że nie wszystkie projekty badawcze kończą się sukcesem.

Firmy zainteresowane ubieganiem się o opisane wsparcie powinny zapoznać się ze szczegółowymi informacjami na jego temat. A można je znaleźć na stronie Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. To ta instytucja odpowiada bowiem za realizację tej części programu „Inteligentny Rozwój”.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wpisz komentarz
Wpisz imię