Premia technologiczna: runda druga

1624

FUNDUSZE EUROPEJSKIE

Firmy, które dysponują obiecującymi wynikami badań lub są skłonne nabyć na rynku nową technologię i samodzielnie ją wdrożyć, będą mogły ubiegać się o unijne dofinansowanie.

Wnioski w sprawie uzyskania „Kredytu na innowacje technologiczne” będą przyjmowane od 28 lipca. Na dofinansowanie najlepszych projektów Bank Gospodarstwa Krajowego zarezerwował pół miliarda zł.

Wzorem konkursu, który został przeprowadzony w styczniu tego roku, wnioski o dofinansowanie będą mogą składać mikro, małe i średnie firmy. To one są adresatami działania 3.2.2 „Kredyt na innowacje technologiczne”, które składa się na program „Inteligentny Rozwój”.

Środki, które pozyska firma, można wykorzystać na rozbudowę przedsiębiorstwa, zakup nowych maszyn, urządzeń, linii produkcyjnych i technologicznych, oprogramowania, patentów, licencji lub nieopatentowanej wiedzy technicznej, a także zakup usług doradczych. Czyli na wszystko, co przysłuży się do jej rozwoju i podniesienia konkurencyjności. Jednak, jak zawsze przy unijnych dotacjach, aby sięgnąć po te pieniądze, trzeba spełnić określone kryteria.

Nowa technologia

A te wiążą się przede wszystkim z zakresem inwestycji oraz jej rezultatami. W przypadku „Kredytu na innowacje technologiczne” przedmiotem projektu musi być samodzielne wdrożenie nowej technologii. Przedsiębiorca może być jej autorem, co oznacza, że samodzielnie przeprowadził prace badawczo-rozwojowe. Mógł takie prace zlecić wybranej jednostce naukowej. Wreszcie nowa technologia może być po prostu nabyta na rynku, nawet jeżeli nie powstała z inicjatywy przedsiębiorcy. To nie jest najważniejsze. Liczy się to, że firma musi mieć swój własny pomysł na jej wykorzystanie (wdrożenie). Zresztą przepisy ustawy o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej (Dz.U. z 2015r., poz. 1710), która reguluje zasady przyznawania wsparcia, wyraźnie wskazuje, że kredyt technologiczny (a tym samym premia technologiczna pełniąca rolę dotacji) nie może być udzielany na zakup, leasing lub wynajem środka trwałego, w którym została wdrożona nowa technologia będąca przedmiotem inwestycji technologicznej finansowanej za pomocą kredytu technologicznego (art. 3 ust. 4).

I takie też produkty

Zatem warunek numer jeden, który trzeba spełnić, to samodzielne wdrożenie technologii. Drugi jest taki, że w wyniku zastosowania tej technologii firma powinna zyskać możliwość zaoferowania na rynku nowego lub znacząco udoskonalonego towaru, usługi lub procesu. Muszą to być produkty innowacyjne co najmniej w skali kraju, co oznacza, że autor projektu powinien wykazać, że podobne produkty nie są jeszcze oferowane w Polsce. To oczywiście warunek minimum. Jeszcze lepiej, jeżeli uda się wykazać innowacyjność projektu na poziomie światowym (wniosek jest wyżej punktowany). Ponadto, na dodatkowe punkty, a tym samym większą szansę uzyskania wsparcia, może liczyć ten przedsiębiorca, którego inwestycja wpasuje się co najmniej w jedną z tzw. krajowych inteligentnych specjalizacji (np. „Automatyzacja i robotyka procesów technologicznych”, „Inteligentne i energooszczędne budownictwo”).

A że warto walczyć o każdy punkt (przyznawany w trakcie oceny merytorycznej) pokazują wyniki poprzedniego konkursu. Na blisko 500 złożonych wniosków o dofinansowanie, to ostatecznie ma trafić do 196 przedsiębiorców. A o ich wyborze zdecydowała właśnie najwyższa punktacja, jaką uzyskały ich projekty.

Do 6 mln zł

Co jeszcze warto wiedzieć o tym instrumencie wsparcia? Na pewno istotna jest jego konstrukcja, z której wynika, że do realizacji całego przedsięwzięcia wymagany jest udział trzech podmiotów: firmy – wnioskodawcy, banku komercyjnego, który udziela kredytu na innowacyjną inwestycję oraz Banku Gospodarstwa Krajowego, który odpowiada za ocenę wniosku i przyznaje dofinansowanie. To nie trafia bezpośrednio do przedsiębiorcy, lecz służy częściowej spłacie wspomnianego kredytu. To sprawia, że istnieje jeszcze jeden istotny warunek, o którym nie wspomnieliśmy na początku. Jest to posiadanie zdolności kredytowej, która oceniana jest przez bank zgodnie z jego procedurami.

Maksymalna wartość dotacji dla działania 3.2.2 to sześć mln zł, a jej ostateczna wysokość zależy od skali kosztów kwalifikowanych oraz miejsca realizacji inwestycji (różne poziomy wsparcia w zależności od województwa). Firmy zainteresowane startem w konkursie mogą znaleźć więcej informacji, w tym jego regulamin, wytyczne, wzory dokumentów, wykaz krajowych inteligentnych specjalizacji oraz kryteria wyboru projektów na stronie Banku Gospodarstwa Krajowego. Jest tam także umieszczony wykaz banków komercyjnych, które współpracują z BGK przy realizacji tego instrumentu.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wpisz komentarz
Wpisz imię