Wyższe składki ZUS dla przedsiębiorców

1658

O 52,91 zł wzrosły w 2015 roku minimalne miesięczne składki ZUS dla przedsiębiorców – w skali roku oznacza to wzrost o 634,92 zł.

Z wyższymi opłatami muszą się liczyć także osoby objęte tzw. preferencyjnym ZUS. To efekt wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w Polsce oraz podniesienia płacy minimalnej.

W 2015 roku zmagający się z deficytem budżetowym Zakład Ubezpieczeń Społecznych po raz kolejny będzie pobierał wyższe składki od przedsiębiorców niż w roku wcześniejszym. Minimalne miesięczne składki ZUS, jakie przedsiębiorcy muszą płacić na rzecz państwowej instytucji, wzrosły z 1042,46 zł do 1095,37 zł. Z kolei minimalne składki ZUS dla przedsiębiorców mogących korzystać z preferencyjnego ZUS wzrosły z 431,18 zł do 446,88 zł miesięcznie.

Składki ZUS dla przedsiębiorców w 2015 roku

Podstawę wymiaru składki ZUS wylicza się na podstawie prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia w Polsce. A to Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej oszacowało w 2015 roku na 3959 zł (wobec 3746 zł w roku ubiegłym). Od tej kwoty wylicza się podstawę wymiaru zusowskich składek – stanowi ona 60 proc. przewidywanego wynagrodzenia, czyli – 2375,4 zł (wobec 2247,60 zł w 2014 r.).

Do podstawowych składek doliczana jest również składka zdrowotna, którą wyznacza się na podstawie średniego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w IV kwartale 2014 roku, które, jak podał Główny Urząd Statystyczny, wyniosło 4139,42 zł. Podstawa wymiaru składki stanowi 75 proc. tej kwoty – 3104,57 zł. Wynosząca 9 proc. składka wynosi zatem 279,41 zł miesięcznie (wobec 270,40 zł w 2014 roku).

Po zsumowaniu podstawowych składek oraz składki zdrowotnej otrzymamy 1095,37 zł miesięcznie (wobec 1042,46 zł w roku ubiegłym). Oznacza to, że w skali roku przedsiębiorcy będą musieli zapłacić 634,92 zł więcej niż w 2014 r.

Minimalne składki ZUS dla przedsiębiorców w 2015 roku:

Zdrowotne: 279,41 zł
Emerytalne: 463,68 zł
Rentowe: 190,03 zł
Chorobowe: 58,20 zł
Wypadkowe: 45,85 zł
Fundusz Pracy: 58,20 zł

Łącznie miesięczne składki ZUS: 1095,37 zł

ZUS preferencyjny w 2015 roku

W 2015 roku wzrosły również składki ZUS dla nowych przedsiębiorców. Osoby objęte tzw. preferencyjnym ZUS mają prawo do ograniczenia wysokości swoich składek ZUS w okresie pierwszych 24 miesięcy od rozpoczęcia działalności gospodarczej – w tym roku płacić będą minimalne składki w wysokości 446,88 zł miesięcznie (wobec 431,18 zł w roku ubiegłym).

Wysokość składek dla przedsiębiorców objętych preferencyjnym traktowaniem zależy od płacy minimalnej. Podstawę do obliczenia kwoty składek stanowi 30 proc. płacy minimalnej, która w 2015 roku została podwyższona z 1680 do 1750 złotych. Podstawa wynosi zatem 525 zł (wobec 504 zł w roku ubiegłym).

Oznacza to, że w przypadku przedsiębiorców objętych preferencyjnym ZUS składki emerytalne, rentowne, chorobowe i wypadkowe wyniosą w 2015 roku 167,47 zł. Po doliczeniu do tego kwoty składki zdrowotnej (279,41 zł) otrzymamy 446,88 zł miesięcznie.

Minimalne stawki ZUS dla nowych przedsiębiorców (preferencyjne składki ZUS dla osób prowadzących działalność gospodarczą nie dłużej niż od 25 sierpnia 2005 roku):
Zdrowotne: 279,41 zł
Emerytalne: 102,48 zł
Rentowe: 42,00 zł
Chorobowe: 12,86 zł
Wypadkowe: 10,13 zł
Fundusz Pracy: –

Razem (łącznie miesięczne składki ZUS): 446,88 zł

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wpisz komentarz
Wpisz imię