Do 100 tys. zł pożyczki na kontynuowanie nauki

1637

Ministerstwo Rozwoju postanowiło wprowadzić nowy program wsparcia dla osób, które chciałyby podnosić swoje kwalifikacje lub zdobywać nowe umiejętności.

Na sfinansowanie szkoleń, kursów lub studiów podyplomowych będzie można pożyczyć od kilkuset do nawet 100 tys. złotych.

Co może być atrakcyjnego w tym programie? Jaką korzyść miałyby odnieść osoby uczące się, jeżeli mowa jest o pożyczkach? Przecież te – niejako z definicji – trzeba kiedyś spłacić. A jednak. Oprócz oczywistych korzyści ze zdobywania nowej wiedzy lub ugruntowania dotychczasowych umiejętności, co także może wpłynąć na poprawę samooceny, program korzystny jest także w wymiarze finansowym. Większość pożyczek trzeba spłacić i często dodatkowo wnieść opłaty za ich udzielenie oraz zapłacić pożyczkodawcy wynagrodzenie w postaci odsetek. Tutaj ma być inaczej. Po pierwsze pożyczki nie będą oprocentowane, spłacamy tylko kapitał. Po drugie jej część (w granicach 20-25 proc.) będzie mogła zostać umorzona (jednym z warunków będzie oczywiście pozytywne ukończenie szkolenia lub kursu).

Kontynuowanie nauki dla pełnoletnich

Zgodnie z założeniami programu z pożyczek będą mogły skorzystać wszystkie pełnoletnie osoby (posiadające pełną zdolność do czynności prawnych), czyli zarówno pracodawcy, jak i pracownicy. Osoby zatrudnione na umowach o pracę jak i umowy zlecenia lub też samozatrudnione bądź wykonujące wolne zawody. Wreszcie nowe umiejętności mogą zdobywać osoby bezrobotne. Rzeczywiście program nie przewiduje tutaj żadnych ograniczeń.

Pożyczka na kontynuację nauki

Warto także zauważyć, że dotychczasowe programy wsparcia bazowały na innej koncepcji. To uczelnie, szkoły, wyspecjalizowane firmy doradcze ubiegały się o dofinansowanie, a po jego uzyskaniu prezentowały listę dostępnych szkoleń. Te, dzięki dofinansowaniu (najczęściej unijnemu), były oferowane po preferencyjnych cenach, a czasem nawet bezpłatnie. Jednak to uczeń musiał dostosować się do kursu. I oczywiście mogło się zdarzyć tak, że akurat żaden dotowany program szkoleniowy nie odpowiadał jego potrzebom.

Wspieramy popyt

Można powiedzieć, że wspierana była strona podażowa. Teraz wspierana ma być ta popytowa. Mechanizm nowego programu tłumaczy Paweł Chorąży, wiceminister rozwoju:

Dotychczasowe programy wsparcia kształcenia ustawicznego opierały się na wspieraniu strony podażowej – dofinansowywaniu konkretnych szkoleń lub wspieraniu działań instytucji szkoleniowych. W ramach obecnego – pilotażowego programu – chcemy przetestować instrument, który odwraca te relacje i wspiera stronę popytową – a więc samych zainteresowanych uczestnictwem w szkoleniach. To oni – potencjalni zainteresowani kształceniem – wybierają sami jakiego rodzaju kształcenie ich interesuje, w jakiej formie, jak długie, i w jakim podmiocie. I to działanie jest wspierane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego – w formule bezkosztowych pożyczek z możliwością umorzenia kwoty pożyczki” (www.power.gov.pl, zakładka wiadomości).

Generalnie korzystać będzie można z wszelkich form kształcenia dla dorosłych (szkolenia, kursy, warsztaty, studia podyplomowe). Właściwie jedyne ograniczenie dotyczy studiów i to wszystkich rodzajów, poza studiami podyplomowymi. Z pożyczki nie będzie więc można sfinansować studiów licencjackich, magisterskich ani też doktoranckich (studia I, II i III stopnia). Drugie ograniczenie jest takie, że wybrany kurs nie może trwać dłużej niż dwa lata (24 miesiące). Innych kryteriów właściwie nie ma i, co istotne, ma nie być. Nie będzie więc preferencji, co do zakresu, rodzaju szkoleń. Wszystko zależy od uznania i preferencji osoby korzystającej z pożyczki. Co więcej nie ma nawet wymogu zdobywania nowej wiedzy. Z tego wynika, że dobór kursów i szkoleń może odpowiadać dotychczasowemu wykształceniu, a kontynuacja nauki ma tylko tę wiedzę ugruntować, odświeżyć lub uzupełnić.

Na koniec garść praktycznych informacji. Za realizację programu (pilotażu) odpowiadają podmioty wyłonione przez ministerstwo w konkursie. Są to: Agencja Rozwoju Regionalnego w Starachowicach (w partnerstwie z Fundacją Fundusz Współpracy z Warszawy) oraz Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości w Suwałkach. Pierwszy nabór wniosków ma wystartować na przełomie sierpnia i września (informacje na stronie www.inwestujwrozwoj.pl). Natomiast Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości w Suwałkach swój nabór ma uruchomić bliżej końca roku.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wpisz komentarz
Wpisz imię