Ubezpieczenie ochrony prawnej dla firm z sektora MSP

1824

W swojej działalności firmy z sektora małych i średnich przedsiębiorstw muszą się mierzyć z różnymi problemami prawnymi. Ich rozwiązywanie często bywa kosztowne. W takich sytuacjach może pomóc ubezpieczenie ochrony prawnej (UOP).

Zdarzenia objęte ochroną

Podstawową rolą polis OP jest ochrona ich posiadaczy od kosztów związanych z rozwiązywaniem problemów prawnych. Oferty dostępne na polskim rynku ubezpieczeń (jest ich wiele) gwarantują ich właścicielom szeroki wachlarz wsparcia, m.in. pokrycie przez ubezpieczyciela kosztów procesu, wpisu sądowego, powołania biegłego, honorarium adwokata lub radcy prawnego, czy też postępowania egzekucyjnego. UOP może też zapewnić pomoc prawną w zakresie opracowania umów, prawa pracy, czy też ubezpieczeń społecznych. Zazwyczaj w ramach polisy ubezpieczony otrzymuje także możliwość uzyskania telefonicznej porady prawnej specjalisty.

W ofercie UOP można też spotkać autorskie propozycje, jak np. stworzona przez jedno z towarzystw ochrona prawna wierzytelności. Zapewnia ona m.in. pomoc w windykacji należności (na drodze polubownej i sądowej), czy możliwość skorzystania z profesjonalnych raportów handlowych, dzięki którym można zweryfikować kondycję finansową kontrahentów. Warto mieć świadomość, iż polisa OP może przydać się w najróżniejszych sytuacjach. Często przywoływany jest przykład przedsiębiorcy, który w wyniku wypadku samochodowego przez pewien czas nie mógł wykonywać zawodu, tracąc przez to przychody. Pozwał zatem ubezpieczyciela sprawcy o odszkodowanie za utracone korzyści, a dzięki posiadanemu UOP, jego wystawca pokrył koszty związane z procesem.

Uwaga na wyłączenia

Należy jednak pamiętać, iż polisa nie zawsze zapewni ochronę. Poza standardowymi wyłączeniami odpowiedzialności (m.in. szkody powstałe na skutek działań wojennych, umyślnego czynu ubezpieczonego, spowodowanie szkody pod wpływem używek), ubezpieczenie nie obejmuje zdarzeń wynikających z np. popełnienia przestępstwa, wykroczenia skarbowego, czynu nieuczciwej konkurencji czy też odmowa pokrycia kosztów sprawy, w której właściciel polisy został pozwany w związku z niewywiązaniem się z umowy. Dlatego też przed zakupem ubezpieczenia należy koniecznie zapoznać się z jego ogólnymi warunkami (są w nich informacje zarówno na temat chronionych ryzyk, jak i wyłączeń), które standardowo dołączane są do polisy (jeśli od razu nie otrzymamy OWU, należy się o nie upomnieć). Nie można też zapominać, iż w razie zaistnienia zdarzenia objętego zakresem ochrony należy je jak najszybciej zgłosić (kanały kontaktu są wyszczególnione np. na druku umowy), a wszelkie czynności trzeba konsultować z wystawcą polisy.

Koszt UOP

Ceny polis OP są różne, w zależności od liczby i rodzaju ubezpieczanych ryzyk, wielkości firmy i jej przychodów, czy też sumy ubezpieczenia. W niektórych firmach klient chcąc obniżyć składkę może wybrać ochronę przed takimi sporami prawnymi, które najszybciej mogłyby go dotyczyć (np. sporami wynikłymi na tle konfliktu z pracownikami, czy w związku z użytkowaniem nieruchomości wchodzącej w skład firmy). Przy tych wszystkich zastrzeżeniach można przyjąć, że koszt wynosi od kilkuset do kilku tysięcy złotych rocznie. Jeśli polisa stanowi element pakietu usług, to jej cena może być niewysoka. Przykładowo, w jednym z banków miesięczna składka za polisę OP z sumą ubezpieczenia 30 tys. zł wynosi 20 zł miesięcznie, jeśli klient skorzysta z zestawu propozycji bankowych (m.in. otwarcie i prowadzenie rachunku bieżącego).

Gdzie kupić?

UOP dla MSP są dostępne w niemal wszystkich kanałach sprzedaży produktów ochronnych, tj. u agentów, brokerów, w jednostkach terenowych towarzystw ubezpieczeń, oraz bankach. Oferowane są samodzielnie, lub też jako jeden z elementów zestawu usług dedykowanych małym i średnim przedsiębiorstwom (pakiety produktów ubezpieczeniowych czy też bankowych). Autonomiczne polisy często występują w wariancie z podstawowym zakresem ochrony, który można rozbudować o indywidualnie wybrane opcje.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wpisz komentarz
Wpisz imię