Zmowy i kartele pod ostrzałem

2223

Komisja Europejska już jakiś czas temu wprowadziła system, który pozwala zawiadomić ją o wszelkich podejrzanych porozumieniach, mogących zakłócać konkurencję na rynku, a zawieranych pomiędzy firmami.

Takie zawiadomienie można przesłać anonimowo. Teraz w ślad Komisji poszedł także polski urząd antymonopolowy uruchamiając procedurę „sygnalistów”.

Każda osoba może pomóc w walce z kartelami i innymi antykonkurencyjnymi praktykami stosowanymi przez przedsiębiorców. Tak zaczyna się wpis na stronie Komisji Europejskiej poświęconej walce z nieuczciwymi praktykami rynkowymi. Strona zachęca do składania zawiadomień o podejrzanych porozumieniach zawieranych pomiędzy przedsiębiorcami. Takich, które dzieląc rynek, ograniczając swobodę sprzedaży lub dystrybucji, wprowadzając limity cenowe na oferowane towary lub usługi, mogą prowadzić do wyeliminowania lub ograniczenia uczciwej konkurencji.

Zmowa producentów

Gwizdek i czerwona kartka

Anonymous Whistleblower Tool – jak wskazuje sama nazwa – pozwala dokonać stosownego zawiadomienia przy zachowaniu anonimowości. Komisja zachęca do dzielenia się wiedzą o nielegalnych porozumieniach, przypominając, że ich skutki uderzają w nas wszystkich. Zmowa cenowa lub inny rodzaj nieuczciwej umowy może skutkować mniejszą dostępnością pewnych towarów lub usług, ich gorszą jakością lub po prostu wyższą ceną. Brak konkurencji to także mniejszy postęp techniczny wynikający z braku bodźców do prowadzenia badań, doskonalenia produktów, wprowadzania innowacji przez indywidualnie działające firmy.

Adres, pod którym znajduje się numer telefonu i adres e-mail służące składaniu zawiadomień, znajduje się na stronie http://ec.europa.eu/competition/cartels/whistleblower/index.html. Natomiast polscy konsumenci, pracownicy, konkurenci, którzy nie uważają, że od razu trzeba uruchamiać szczebel unijny, ale jednocześnie mają informacje o lokalnych zmowach, mogą skorzystać z propozycji Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Polska wersja Gwizdka

Polski urząd antymonopolowy uruchomił – na razie w ramach pilotażu – program „sygnaliści”. Jego rola jest identyczna. Ma umożliwić składanie zawiadomień o podejrzanych porozumieniach przy zachowaniu anonimowości informującego. Chodzi więc o dane o nielegalnie współpracujących ze sobą firmach, których to współpraca sprowadza się do uzgadniania cen, innych warunków zakupów lub odsprzedaży towarów, czy też ograniczania konkurencji w inny sposób (np. poprzez zawieranie porozumień w zakresie przetargów pomiędzy konkurentami – składanie uzgodnionych ofert lub pomiędzy organizującym przetarg a potencjalnym wykonawcą).

Zawieranie tego typu porozumień jest – chociaż należałoby dodać, że co do zasady – zakazane. Problem w tym, że chociaż zakłócają konkurencję i na pewno można je oceniać negatywnie, są trudne do rozpoznania i udowodnienia. O ile współpracujące ze sobą firmy czerpią z tego korzyści i mają do siebie trochę zaufania, utrzymywanie porozumienia w życiu (i w tajemnicy) po prostu im się opłaca. Z kolei osobom mającym informacje o takim porozumieniu może być nie na rękę ich ujawnienie, jeżeli wymagałoby to jednoczesnego wyjawienia własnej tożsamości. Stąd stosunkowo rzadko wykrywa się tego typu porozumienia (przynajmniej na tle innych naruszeń prawa ochrony konkurencji i konsumentów).

I właśnie dlatego stworzono anonimowe narzędzie, jakim jest program „sygnaliści”. Umożliwia ono każdej zainteresowanej osobie przekazanie informacji o zawartym nielegalnym porozumieniu lub podejrzeniu jego funkcjonowania. Więcej informacji o nim można znaleźć na specjalnie utworzonej stronie http://konkurencja.uokik.gov.pl/.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wpisz komentarz
Wpisz imię