Hotele Białoruś – z wizytą w kraju serdecznych ludzi

Białoruś jest położona w Europie Wschodniej. Jej początki datuje się na X wiek, kiedy teren zasiedliły plemiona słowiańskie (Krywicze, Dregowicze, Radymicze). Administracyjnie należał do Rusi Kijowskiej, a w XIII–XIV w. stał się częścią Wielkiego Księstwa Litewskiego. Na skutek rozbiorów Rzeczypospolitej ziemie przeszły we władanie Rosjan, zaś w roku 1920 w wyniku wojny polsko-bolszewickiej kraj został podzielony między oba państwa – we wschodniej części ustanowiono Białoruską Socjalistyczną Republikę Radziecką. Państwo odzyskało niepodległość dopiero w 1991 roku. Wprowadzono system prezydencki, który ma charakter autorytarny.

Wybierając hotel w Białorusi, warto lepiej poznać tamtejsze zwyczaje. Większość mieszkańców wyznaje prawosławie, to ludzie niezwykle gościnni. Nadal kultywowana jest tradycja częstowania odwiedzających chlebem i solą – zwrotem najczęściej wypowiadanym na powitanie jest „Sardechna zaprashayem!”. Wciąż uznaje się tam tradycyjny podział ról: mężczyźni powinni pracować i zarabiać na utrzymanie rodziny, a kobiety dbać o dzieci i domowe zacisze. Mimo zmieniających się czasów, bardzo ważna pozostaje kultura ludowa i folklor.

Rozwój przemysłu i zachęty dla inwestorów, czyli biznes w Białorusi

Walutą Białorusi jest rubel. Gospodarka w dużej mierze nadal pozostaje uzależniona od Rosji, jest centralnie sterowana. Oficjalne dane podają, że w 2010 roku stopa bezrobocia wynosiła zaledwie 1%, jednak należy do nich podchodzić ostrożnie. Najwięcej osób jest zatrudnionych w przemyśle: transportowym (samochody osobowe, ciężarówki, ciągniki), elektrotechnicznym, elektromechanicznym, spożywczym, włókienniczym, drzewnym, papierowym i szklarskim. Największymi ośrodkami produkcyjnymi są Mińsk, Mohylew i Witebsk. Prowadzi się wydobycie ropy naftowej, węgla kamiennego, soli, rud metali, torów i łupków bitumicznych.

Bardzo ważną rolę odgrywa rolnictwo. Tereny przeznaczone na ten cel zajmują ok. 44% powierzchni. Zarządzają nimi duże państwowe gospodarstwa, zatrudniające robotników. Na swoją działalność otrzymują dotacje lub nisko oprocentowane kredyty. Najczęściej uprawiane są: zboże, buraki cukrowe, żyto, rośliny pastewne, owoce i warzywa. Hoduje się też bydło i drób. Władze Białorusi przekonują, że są bardzo otwarte na napływ zagranicznego kapitału. Zachęcają do inwestowania w ich kraju, oferując kolejne rynki zbytu, tzn. Rosję i Kazachstan. Chwalą się doskonale wykwalifikowaną kadrą oraz rozbudowaną infrastrukturą transportową i logistyczną. Wprowadziły też szereg udogodnień, np. zwolnienie przez 7 lat z podatku dochodowego. Warto zadbać o dobre kontakty z administracją, która ma decydujący wpływ na możliwość rozwoju firm.

Hotel w Białorusi z widokiem na atrakcje

Stolica kraju – Mińsk – to nowoczesna, tętniąca życiem metropolia. Mieści się tam większość luksusowych hoteli na Białorusi i kasyna. Dawną zabudowę można podziwiać na Troickim Przedmieściu. W większości miejsc króluje masywna, socrealistyczna architektura. Nie ma tu wielu zabytków, pozostały np. Cerkiew św. Marii Magdaleny, Synagoga Zalcmana, Cerkiew św. Aleksandra Newskiego. Zdecydowanie ciekawsze pod tym względem jest Grodno, w którym nie brakuje polskich akcentów. W Zamku Starym zmarł Stefan Batory, a Zamek Nowy był miejscem, w którym oficjalnie stwierdzono II rozbiór Rzeczypospolitej. Udostępniony do zwiedzania jest też dom Elizy Orzeszkowej.

W Białorusi znajduje się również część Puszczy Białowieskiej, w której oprócz zwierząt można obejrzeć Gospodarstwo Dziadka Mroza. W Lidzie jest Zamek Giedymina, w którym odbyło się wesele Władysława Jagiełły z księżniczką Olszańską Sonią. Natomiast w Nowogródku mieści się Muzeum im. Adama Mickiewicza i kościół, w którym ochrzczono poetę.

Rezerwując hotel w Białorusi, warto zaplanować sobie zwiedzanie największych atrakcji.