Łódzkie murale

URBAN FORMS - logo fundacji

Fundacja Urban Forms powstała w 2008 roku w Łodzi, od tego czasu zajmuje się szeroko pojęta sztuką w przestrzeni miejskiej oraz sztuką współczesną.

Łódzkie murale – spacer tropem sztuki miejskiej

Działania Fundacji skupiają się wokół szeroko pojętej kultury miejskiej, koncentrując się na organizacji, promocji i wspieraniu niezależnych inicjatyw artystycznych i społecznych.
Jednym z głównych celów Fundacji jest promocja „żywej” kultury i sztuki, bezpośrednio skierowanej w stronę społeczeństwa, umożliwiając mu czynny udział w organizowanych przez nią wydarzeniach.

Urban Forms propaguje wszelką działalność w ikonosferze miejskiej, która jest przejawem artystycznej kreatywności, ale też narzędziem rewitalizacji społecznej. Raz w roku organizowany jest Festiwal Galeria Urban Forms, który permanentnie zmienia i podnosi jakość przestrzeni miejskiej w Łodzi. Artyści z całego świata dbają o to, by postindustralny urok Łodzi, dla niektórych dość dyskusyjny, zyskał inne oblicze.

Galeria Urban Forms jest to stała ekspozycja sztuki ulicznej w przestrzeni publicznej Łodzi. W chwili obecnej składa się z 47 wielkoformatowych malowideł – murali – umieszczonych bezpośrednio na elewacjach budynków w Łodzi. Tworzą one szlak artystyczny dostępny dla wszystkich mieszkańców i przyjezdnych.

Podstawową misją Fundacji jest nasycenie łódzkiej tkanki miejskiej, kreatywną, wielowymiarową, nowoczesną sztuką, która poprawia wizerunek Łodzi, nadając jej prawdziwie artystyczny i oryginalny walor.

Po każdej edycji Festiwalu tworzona jest publikacja w formie folderu, prezentująca dotychczas powstałe prace i osiągnięcia Fundacji. Tworzona jest również dokumentacja fotograficzna w trakcie powstawania prac oraz krótkometrażowy film taki jak ten:

Zdjęcia należą do fundacji Urban Forms. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie, powielanie i wykorzystywanie zdjęć bez zgody fundacji zabronione.

POWRÓT ODKRYJ KOLEJNE >