W co musi być wyposażony rower według przepisów?

5219

Wiosna i lato to czas, który spędzamy na świeżym powietrzu – podczas wędrówek, spacerów, a także na rowerze. Warto wiedzieć, jak się do takich wypadów przygotować i jakie elementy wyposażenia roweru są w Polsce obowiązkowe.

Przede wszystkim warto sprawdzić, czy nasz rower spełnia wymagania przepisów w zakresie wyposażenia.

Warto to zrobić z dwóch powodów. Po pierwsze ustrzeże nas to przed mandatem. A po drugie wymogi te naprawdę nie są wygórowane. Szczególnie wówczas, gdy planujemy poruszać się tylko za dnia, przy dobrej pogodzie, a nasza podróż nie będzie się dodatkowo odbywać w tunelu (to ostatnie jest pewnie mało prawdopodobne).

Polska na rowerze

Zaczynając od początku, trzeba wyjaśnić – ponieważ część osób może w ogóle być zdziwiona tematem – że tak, są przepisy, które regulują, w co powinien być wyposażony rower. A są one zawarte w rozporządzeniu ministra infrastruktury  w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (tekst jednolity: DzU z 2016r, poz. 2022). Rozporządzenie zostało wydane na mocy delegacji zawartej w ustawie – prawo o ruchu drogowym.

Jak wynika z tego rozporządzenia (§53), rower (oraz wózek rowerowy) powinien być wyposażony:

– z przodu – co najmniej w jedno światło pozycyjne barwy białej lub żółtej selektywnej,

– z tyłu – co najmniej w jedno światło odblaskowe barwy czerwonej o kształcie innym niż trójkąt oraz co najmniej w jedno światło pozycyjne barwy czerwonej,

– w światła, o których mowa w ust. 3 pkt 3 (kierunkowskazy), jeżeli konstrukcja roweru lub wózka rowerowego uniemożliwia kierującemu sygnalizowanie przez wyciągnięcie ręki zamiaru zmiany kierunku jazdy lub pasa ruchu,

– co najmniej w jeden skutecznie działający hamulec,

– w dzwonek lub inny sygnał ostrzegawczy o nieprzeraźliwym dźwięku.

Tyle o podstawowym wyposażeniu roweru. Warto podkreślić, że chodzi o wyposażenie roweru, a nie rowerzysty, do czego jeszcze wrócimy. Dalej przepisy dopuszczają, aby światła pozycyjne, zarówno przednie, jak i tylne były zdjęte, jeżeli kierujący tym pojazdem nie jest zobowiązany do ich używania podczas jazdy.

Postawowe wyposażenie roweru

Zatem co te przepisy oznaczają? Jeżeli jedziemy w ciągu dnia (jest dobra widoczność) rower musi być wyposażony co najmniej: w jedno tylne, czerwone, odblaskowe światło, które nie może mieć kształtu trójkąta, w jeden hamulec oraz dzwonek. I to tyle. Jeżeli podróż przesunie się na porę po zmierzchu, wówczas obowiązkowo należy dołożyć do tego przednie i tylne światło (może to być lampka zasilana bateriami lub dynamem, w rowerach dopuszcza się światła migające). Właściwie czysto teoretycznie można dodać, że gdyby rowerzysta był na przykład zasłonięty przyczepką i nie mógł przez to wyraźnie sygnalizować innym użytkownikom ruchu zamiaru skrętu, rower musi być wyposażony w światła – kierunkowskazy.

Istnieją także przepisy, które określają, w jaki sposób światła w rowerze mają być zamontowane. Istnieje w tym obszarze pewna dowolność, ale nie pełna. I tak, zgodnie z § 56 światła powinny odpowiadać następującym warunkom:

– światła pozycyjne oraz światła odblaskowe oświetlone światłem drogowym innego pojazdu powinny być widoczne w nocy przy dobrej przejrzystości powietrza z odległości co najmniej 150 m (jak już było zauważone w przypadku roweru i wózka rowerowego dopuszcza się migające światła pozycyjne),

– powinny być umieszczone nie wyżej niż 90 cm i nie niżej niż 35 cm od powierzchni jezdni, a w przypadku roweru i wózka rowerowego nie wyżej niż 150 cm i nie niżej niż 25 cm od powierzchni jezdni,

– światła pojedyncze na pojeździe wielośladowym powinny być umieszczone po lewej stronie pojazdu możliwie najbliżej jego bocznego obrysu, jednak nie dalej niż 15 cm od tego obrysu. Przepisu nie stosuje się do świateł oświetlających drogę, które powinny być umieszczone pośrodku,

– dwa światła powinny być umieszczone symetrycznie po obu stronach pojazdu możliwie najbliżej jego bocznego obrysu, jednak nie dalej niż 10 cm od tego obrysu oraz na jednakowej wysokości nad jezdnią. Widoczność dwóch świateł powinna być jednakowa,

– światła czerwone nie mogą być widoczne z przodu, a światła białe (żółte selektywne) – z tyłu.

Ponadto w myśl ust. 2 tego paragrafu dopuszcza się umieszczanie świateł odblaskowych:

– barwy żółtej (tzw. samochodowej) na bocznych płaszczyznach kół pojazdu oraz na pedałach roweru i motoroweru,

– barwy białej – dodatkowo z przodu roweru i wózka rowerowego.

W rowerach, wózkach rowerowych i przyczepach rowerowych dopuszcza się także umieszczenie odblaskowego paska w kształcie nieprzerwanego pierścienia na obu bokach opony albo elementów odblaskowych w kształcie nieprzerwanego pierścienia na bocznych płaszczyznach kół tych pojazdów.

Na koniec warto jeszcze wrócić do uwagi na temat tego, że przepisy mówią o obowiązkowym wyposażeniu roweru, a nie rowerzysty. Tym samym posiadanie lampki umieszczonej na sobie (np. czołówki) przy braku oświetlenia roweru (zakładamy jazdę po zmroku) nie odpowiada już przepisom. Podobnie z gwizdkiem wiszącym na szyi (jako alternatywy dla dzwonka). Nawet jeżeli za jego pomocą użytkownik może ostrzegać innych użytkowników ruchu, to nie jest to wyposażenie roweru.

Kiedy już odpowiednio wyposażymy rower, warto zastanowić się, jaka trasa będzie dla nas najlepsza – zarówno pod względem trudności i czasu jej trwania, jak i pod względem mijanych zabytków i krajobrazów. Nasze propozycje tras znajdziecie tutaj.

1 KOMENTARZ

  1. Nie kumam jednego ObOwIĄzKOwO trzeba mieć dzwonek lub podobne urzadzenie a KUPIŁEM OSTATNIO ROWER ZWIEDZIŁEM OK 6 salonów z rowerami i żaden sprzedawca nie sprzedawal roweru z dzwomkiem oczywiscie osobno tak. To tak jak auto kupowac np bez reflektorów przod lub swiatel tyl ale zawsze mozna dokupić

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wpisz komentarz
Wpisz imię